ამჟამად ამ საცხოვრებელი კომპლექსის დაგეგმარებები სანახავად მიუწვდომელია

ყველა გეგმარება ბალავარი მუხიანის ბლოკი B-ში

ბინა-სტუდიო

გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი B, თბილისი-ში 28.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი28.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი B, თბილისი-ში 43.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი43.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია

1 ოთახიანი

გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი B, თბილისი-ში 41.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი41.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი B, თბილისი-ში 41.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი41.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი B, თბილისი-ში 46.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი46.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი B, თბილისი-ში 47.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი47.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი B, თბილისი-ში 49.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი49.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი B, თბილისი-ში 49.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი49.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი B, თბილისი-ში 43.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი43.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი B, თბილისი-ში 50.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი50.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი B, თბილისი-ში 57 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი57 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი B, თბილისი-ში 57 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი57 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი B, თბილისი-ში 61.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი61.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი B, თბილისი-ში 65.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი65.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი B, თბილისი-ში 68.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი68.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი B, თბილისი-ში 70.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი70.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი B, თბილისი-ში 72.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი72.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი B, თბილისი-ში 76.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი76.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია

3 ოთახიანი

გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი B, თბილისი-ში 61.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი61.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი B, თბილისი-ში 65.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი65.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი B, თბილისი-ში 73 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი73 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი B, თბილისი-ში 73 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი73 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი B, თბილისი-ში 76.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი76.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია