საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი

საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი
(Georgian Industrial Group, GIG)

ოფიციალური ვებგვერდი – gig.ge

გასარკვევია დეველოპერთან საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი

ყველა სკ საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი რუკაზე

Строит жилые комплексы только вბათუმში
გაყიდვები შეჩერებულია

დეველოპერის გაყინული ობიექტები 1 ობიექტი

მეტი დეველოპერი საქართველოში