საცხოვრებელი კომპლექსის ყველა გეგმარებები გურამიშვილის გამზირი, 28

3 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

გურამიშვილის გამზირი, 28, თბილისი-ში 50.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
102 308 GEL
( $ 35 350)
ფართობი50.5 2
გურამიშვილის გამზირი, 28, თბილისი-ში 51.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
104 739 GEL
( $ 36 190)
ფართობი51.7 2
გურამიშვილის გამზირი, 28, თბილისი-ში 53.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
108 791 GEL
( $ 37 590)
ფართობი53.7 2
გურამიშვილის გამზირი, 28, თბილისი-ში 54.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
110 817 GEL
( $ 38 290)
ფართობი54.7 2
გურამიშვილის გამზირი, 28, თბილისი-ში 57.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
115 881 GEL
( $ 40 040)
ფართობი57.2 2
გურამიშვილის გამზირი, 28, თბილისი-ში 56.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
114 666 GEL
( $ 39 620)
ფართობი56.6 2
გურამიშვილის გამზირი, 28, თბილისი-ში 57.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
117 299 GEL
( $ 40 530)
ფართობი57.9 2

2 ოთახიანი

გურამიშვილის გამზირი, 28, თბილისი-ში 50.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
102 713 GEL
( $ 35 490)
ფართობი50.7 2
გურამიშვილის გამზირი, 28, თბილისი-ში 55.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
111 627 GEL
( $ 38 570)
ფართობი55.1 2
გურამიშვილის გამზირი, 28, თბილისი-ში 62.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
126 416 GEL
( $ 43 680)
ფართობი62.4 2
გურამიშვილის გამზირი, 28, თბილისი-ში 67.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
137 356 GEL
( $ 47 460)
ფართობი67.8 2
გურამიშვილის გამზირი, 28, თბილისი-ში 74.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
150 119 GEL
( $ 51 870)
ფართობი74.1 2