ყველა გეგმარება House on Marukhis Gmirebi 1-ში

1 ოთახიანი

House on Marukhis Gmirebi 1, თბილისი-ში 39.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი39.2 2
House on Marukhis Gmirebi 1, თბილისი-ში 39.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი39.2 2
House on Marukhis Gmirebi 1, თბილისი-ში 67.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი67.1 2

2 ოთახიანი

House on Marukhis Gmirebi 1, თბილისი-ში 106.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი106.7 2
House on Marukhis Gmirebi 1, თბილისი-ში 135.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი135.2 2

3 ოთახიანი

House on Marukhis Gmirebi 1, თბილისი-ში 137.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი137.3 2