ამჟამად ამ საცხოვრებელი კომპლექსის დაგეგმარებები სანახავად მიუწვდომელია

ყველა გეგმარება ბალავარი მუხიანის ბლოკი C-ში

1 ოთახიანი

გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი C, თბილისი-ში 37.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი37.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი C, თბილისი-ში 37.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი37.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი C, თბილისი-ში 38.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი38.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი C, თბილისი-ში 39.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი39.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი C, თბილისი-ში 40.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი40.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი C, თბილისი-ში 40.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი40.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი C, თბილისი-ში 43.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი43.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი C, თბილისი-ში 43.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი43.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი C, თბილისი-ში 50.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი50.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი C, თბილისი-ში 52.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი52.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია

თავისუფალი დაგეგმარება

გაყიდულია
ბალავარი მუხიანის ბლოკი C, თბილისი-ში 118.8 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფართობი118.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია