ქალაქი
ბათუმი
328 პროექტი
ბაკურიანი
21 პროექტი
გუდაური
6 პროექტი
თბილისი
836 პროექტი
რუსთავი
1 პროექტი
ურეკი
1 პროექტი
ფოთი
2 პროექტი
ქუთაისი
6 პროექტი
ოთახების რაოდენობა
0 პროექტი
1 პროექტი
1 პროექტი
1 პროექტი
1 პროექტი
0 ობიექტები
მდგომარეობა
1 პროექტი
0 პროექტი
1 პროექტი
0 პროექტი