ქალაქი
ბათუმი
348 პროექტი
ბაკურიანი
27 პროექტი
გუდაური
6 პროექტი
თბილისი
893 პროექტი
რუსთავი
13 პროექტი
ურეკი
1 პროექტი
ფოთი
2 პროექტი
ქუთაისი
9 პროექტი
ოთახების რაოდენობა
0 პროექტი
0 პროექტი
0 პროექტი
0 პროექტი
0 პროექტი
0 ობიექტის
მდგომარეობა
1 პროექტი
0 პროექტი
1 პროექტი
0 პროექტი