ყველა გეგმარება დრიმლენდ ოაზისი-ში

30 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

ბინა-სტუდიო

დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 32.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
137 610 GEL
( $ 48 150)
ფართობი32.1 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 32.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
138 039 GEL
( $ 48 300)
ფართობი32.2 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 33.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
144 469 GEL
( $ 50 550)
ფართობი33.7 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 33.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
144 898 GEL
( $ 50 700)
ფართობი33.8 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 33.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
145 327 GEL
( $ 50 850)
ფართობი33.9 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 34.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
146 184 GEL
( $ 51 150)
ფართობი34.1 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 35 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
150 042 GEL
( $ 52 500)
ფართობი35 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 35.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
151 328 GEL
( $ 52 950)
ფართობი35.3 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 36.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
154 758 GEL
( $ 54 150)
ფართობი36.1 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 36.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
155 187 GEL
( $ 54 300)
ფართობი36.2 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 36.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
156 473 GEL
( $ 54 750)
ფართობი36.5 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 36.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
156 902 GEL
( $ 54 900)
ფართობი36.6 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 37 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
158 616 GEL
( $ 55 500)
ფართობი37 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 37.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
159 045 GEL
( $ 55 650)
ფართობი37.1 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 37.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
159 474 GEL
( $ 55 800)
ფართობი37.2 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 37.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
159 902 GEL
( $ 55 950)
ფართობი37.3 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 37.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
161 617 GEL
( $ 56 550)
ფართობი37.7 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 37.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
161 617 GEL
( $ 56 550)
ფართობი37.7 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 37.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
162 475 GEL
( $ 56 850)
ფართობი37.9 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 38 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
162 903 GEL
( $ 57 000)
ფართობი38 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 38.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
164 189 GEL
( $ 57 450)
ფართობი38.3 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 38.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
165 475 GEL
( $ 57 900)
ფართობი38.6 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 38.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
165 475 GEL
( $ 57 900)
ფართობი38.6 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 38.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
165 904 GEL
( $ 58 050)
ფართობი38.7 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 39.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
170 620 GEL
( $ 59 700)
ფართობი39.8 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 40.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
172 334 GEL
( $ 60 300)
ფართობი40.2 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 40.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
172 334 GEL
( $ 60 300)
ფართობი40.2 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 41.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
177 050 GEL
( $ 61 950)
ფართობი41.3 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 43.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
186 481 GEL
( $ 65 250)
ფართობი43.5 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 43.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
186 481 GEL
( $ 65 250)
ფართობი43.5 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 43.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
187 339 GEL
( $ 65 550)
ფართობი43.7 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 43.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
187 767 GEL
( $ 65 700)
ფართობი43.8 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 43.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
188 196 GEL
( $ 65 850)
ფართობი43.9 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 43.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
188 196 GEL
( $ 65 850)
ფართობი43.9 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 45.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
194 198 GEL
( $ 67 950)
ფართობი45.3 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 45.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
194 198 GEL
( $ 67 950)
ფართობი45.3 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 45.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
194 627 GEL
( $ 68 100)
ფართობი45.4 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 45.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
195 055 GEL
( $ 68 250)
ფართობი45.5 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 47.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
204 487 GEL
( $ 71 550)
ფართობი47.7 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 47.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
204 487 GEL
( $ 71 550)
ფართობი47.7 2

1 ოთახიანი

დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 51.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
219 062 GEL
( $ 76 650)
ფართობი51.1 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 51.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
219 062 GEL
( $ 76 650)
ფართობი51.1 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 52.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
225 493 GEL
( $ 78 900)
ფართობი52.6 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 52.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
226 779 GEL
( $ 79 350)
ფართობი52.9 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 53.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
228 922 GEL
( $ 80 100)
ფართობი53.4 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 54.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
231 923 GEL
( $ 81 150)
ფართობი54.1 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 54.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
232 352 GEL
( $ 81 300)
ფართობი54.2 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 54.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
234 495 GEL
( $ 82 050)
ფართობი54.7 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 54.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
234 924 GEL
( $ 82 200)
ფართობი54.8 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 55 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
235 781 GEL
( $ 82 500)
ფართობი55 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 55.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
239 211 GEL
( $ 83 700)
ფართობი55.8 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 55.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
239 639 GEL
( $ 83 850)
ფართობი55.9 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 56 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
240 068 GEL
( $ 84 000)
ფართობი56 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 56 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
240 068 GEL
( $ 84 000)
ფართობი56 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 56.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
240 926 GEL
( $ 84 300)
ფართობი56.2 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 56.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
242 212 GEL
( $ 84 750)
ფართობი56.5 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 56.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
243 926 GEL
( $ 85 350)
ფართობი56.9 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 57 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
244 355 GEL
( $ 85 500)
ფართობი57 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 57.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
244 784 GEL
( $ 85 650)
ფართობი57.1 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 57.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
244 784 GEL
( $ 85 650)
ფართობი57.1 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 57.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
245 212 GEL
( $ 85 800)
ფართობი57.2 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 57.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
246 499 GEL
( $ 86 250)
ფართობი57.5 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 57.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
247 356 GEL
( $ 86 550)
ფართობი57.7 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 57.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
247 356 GEL
( $ 86 550)
ფართობი57.7 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 57.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
247 356 GEL
( $ 86 550)
ფართობი57.7 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 57.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
248 213 GEL
( $ 86 850)
ფართობი57.9 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 58.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
249 071 GEL
( $ 87 150)
ფართობი58.1 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 58.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
250 357 GEL
( $ 87 600)
ფართობი58.4 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 58.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
251 643 GEL
( $ 88 050)
ფართობი58.7 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 58.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
251 643 GEL
( $ 88 050)
ფართობი58.7 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 58.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
252 500 GEL
( $ 88 350)
ფართობი58.9 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 59 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
252 929 GEL
( $ 88 500)
ფართობი59 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 59.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
253 786 GEL
( $ 88 800)
ფართობი59.2 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 59.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
253 786 GEL
( $ 88 800)
ფართობი59.2 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 59.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
253 786 GEL
( $ 88 800)
ფართობი59.2 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 59.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
254 644 GEL
( $ 89 100)
ფართობი59.4 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 59.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
254 644 GEL
( $ 89 100)
ფართობი59.4 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 59.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
255 072 GEL
( $ 89 250)
ფართობი59.5 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 59.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
255 072 GEL
( $ 89 250)
ფართობი59.5 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 60.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
257 645 GEL
( $ 90 150)
ფართობი60.1 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 60.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
257 645 GEL
( $ 90 150)
ფართობი60.1 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 60.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
258 073 GEL
( $ 90 300)
ფართობი60.2 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 60.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
259 359 GEL
( $ 90 750)
ფართობი60.5 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 60.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
259 788 GEL
( $ 90 900)
ფართობი60.6 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 60.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
259 788 GEL
( $ 90 900)
ფართობი60.6 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 60.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
259 788 GEL
( $ 90 900)
ფართობი60.6 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 60.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
260 645 GEL
( $ 91 200)
ფართობი60.8 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 61 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
261 503 GEL
( $ 91 500)
ფართობი61 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 61.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
261 932 GEL
( $ 91 650)
ფართობი61.1 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 61.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
264 932 GEL
( $ 92 700)
ფართობი61.8 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 62.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
266 647 GEL
( $ 93 300)
ფართობი62.2 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 62.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
266 647 GEL
( $ 93 300)
ფართობი62.2 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 62.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
267 505 GEL
( $ 93 600)
ფართობი62.4 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 62.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
268 791 GEL
( $ 94 050)
ფართობი62.7 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 63.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
271 363 GEL
( $ 94 950)
ფართობი63.3 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 63.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
271 363 GEL
( $ 94 950)
ფართობი63.3 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 64.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
277 365 GEL
( $ 97 050)
ფართობი64.7 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 64.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
277 365 GEL
( $ 97 050)
ფართობი64.7 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 66.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
283 795 GEL
( $ 99 300)
ფართობი66.2 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 66.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
285 510 GEL
( $ 99 900)
ფართობი66.6 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 67.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
287 653 GEL
( $ 100 650)
ფართობი67.1 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 67.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
289 368 GEL
( $ 101 250)
ფართობი67.5 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 67.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
289 797 GEL
( $ 101 400)
ფართობი67.6 2
დრიმლენდ ოაზისი, ბათუმი-ში 70.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
302 657 GEL
( $ 105 900)
ფართობი70.6 2