საცხოვრებელი კომპლექსის ყველა გეგმარებები ზუგდიდი, აღმაშენებლის ქ. 6

1 ოთახიანი

გაყიდულია
ზუგდიდი, აღმაშენებლის ქ. 6, ფოთი-ში 50.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი50.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ზუგდიდი, აღმაშენებლის ქ. 6, ფოთი-ში 50.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი50.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ზუგდიდი, აღმაშენებლის ქ. 6, ფოთი-ში 53.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი53.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ზუგდიდი, აღმაშენებლის ქ. 6, ფოთი-ში 53.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი53.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ზუგდიდი, აღმაშენებლის ქ. 6, ფოთი-ში 55.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი55.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ზუგდიდი, აღმაშენებლის ქ. 6, ფოთი-ში 74.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი74.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
ზუგდიდი, აღმაშენებლის ქ. 6, ფოთი-ში 84.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი84.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ზუგდიდი, აღმაშენებლის ქ. 6, ფოთი-ში 90.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი90.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ზუგდიდი, აღმაშენებლის ქ. 6, ფოთი-ში 95 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი95 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ზუგდიდი, აღმაშენებლის ქ. 6, ფოთი-ში 95.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი95.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ზუგდიდი, აღმაშენებლის ქ. 6, ფოთი-ში 97.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი97.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ზუგდიდი, აღმაშენებლის ქ. 6, ფოთი-ში 121.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი121.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია

3 ოთახიანი

გაყიდულია
ზუგდიდი, აღმაშენებლის ქ. 6, ფოთი-ში 112.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი112.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ზუგდიდი, აღმაშენებლის ქ. 6, ფოთი-ში 113 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი113 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ზუგდიდი, აღმაშენებლის ქ. 6, ფოთი-ში 114.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი114.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ზუგდიდი, აღმაშენებლის ქ. 6, ფოთი-ში 124 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი124 2
ყველა ბინა გაყიდულია

6 ოთახიანი

გაყიდულია
ზუგდიდი, აღმაშენებლის ქ. 6, ფოთი-ში 418 6 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი418 2
ყველა ბინა გაყიდულია