ყველა ბინის გეგმარება არქი კოხტა ბაკურიანში - ში

72–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება
ხელმისაწვდომი ბინები საცხოვრებელ კომპლექს არქი კოხტა ბაკურიანში-ში
დაათვალიერეთ ამ საცხოვრებელ კომპლექსში ხელმისაწვდომი რეალური ბინები

ბინა-სტუდიო

არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 21.9 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი21.9 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 21.9 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი21.9 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 24.4 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი24.4 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 24.7 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი24.7 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 25.8 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი25.8 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 26.3 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი26.3 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 26.6 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი26.6 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 27.3 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი27.3 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 27.6 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი27.6 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 28.6 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.6 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 28.7 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.7 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 28.8 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.8 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 28.8 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.8 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 28.9 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.9 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 28.9 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.9 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 29.2 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.2 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 29.2 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.2 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 29.4 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.4 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 29.6 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.6 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 30.5 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30.5 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 30.8 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30.8 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 31 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი31 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 31.9 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი31.9 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 31.9 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი31.9 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 44 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი44 2

1 ოთახიანი

არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 37.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.9 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 47 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი47 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 47 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი47 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 49.4 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი49.4 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 50.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.6 2

2 ოთახიანი

არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 43 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი43 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 51.3 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51.3 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 54.9 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.9 2
არქი კოხტა ბაკურიანში, ბაკურიანი-ში 55.6 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.6 2