ყველა გეგმარება Archi Kokhta in Bakuriani-ში

49–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება
ბინები ხელმისაწვდომია სახლების გეგმაზე
დაათვალიერეთ რეალური ბინები, რომლებიც ხემისაწვდომია შესაძენათ, საცხოვრებელი კომპლექსების სახლების გეგმაზე

ბინა-სტუდიო

Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 21.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი21.4 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 21.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი21.9 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 21.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი21.9 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 23.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი23.8 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 23.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი23.8 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 24 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი24 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 24.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი24.3 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 24.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი24.4 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 24.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი24.7 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 25.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი25.1 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 25.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი25.8 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 26.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი26.3 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 26.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი26.6 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 26.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი26.6 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 26.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი26.6 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 26.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი26.6 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 27.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი27.3 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 27.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი27.6 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 28.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.6 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 28.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.6 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 28.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.6 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 28.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.7 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 28.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.7 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 28.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.8 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 28.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.9 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 28.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.9 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 29.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.2 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 29.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.2 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 29.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.4 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 29.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.4 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 29.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.6 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 29.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.6 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 29.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.6 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 30.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30.5 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 30.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30.7 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 30.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30.8 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 31.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი31.9 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 31.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი31.9 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 35.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი35.6 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 43.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი43.5 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 43.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი43.6 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 44 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი44 2

1 ოთახიანი

Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 36.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი36.7 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 37.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.9 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 38.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი38.2 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 38.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი38.4 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 40.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი40.5 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 45.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი45.3 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 48.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი48.3 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 49.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი49.4 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 49.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი49.8 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 50.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.6 2

2 ოთახიანი

Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 43 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი43 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 51.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51.3 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 51.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51.3 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 53.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.2 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 54.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.6 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 54.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.9 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 55.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.6 2
Archi Kokhta in Bakuriani, ბაკურიანი-ში 56.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.7 2