ყველა გეგმარება House on Shartava 25-ში

1 ოთახიანი

House on Shartava 25, რუსთავი-ში 41.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი41.9 2
House on Shartava 25, რუსთავი-ში 42.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.1 2
House on Shartava 25, რუსთავი-ში 44.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი44.2 2
House on Shartava 25, რუსთავი-ში 44.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი44.9 2
House on Shartava 25, რუსთავი-ში 45.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი45.5 2

2 ოთახიანი

House on Shartava 25, რუსთავი-ში 68.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.8 2

3 ოთახიანი

House on Shartava 25, რუსთავი-ში 108.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი108.2 2