ყველა გეგმარება კურორტი კოხტა-მიტარბი-ში

3 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

კურორტი კოხტა-მიტარბი, ბაკურიანი-ში 34.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
187 398 GEL
( $ 60 725)
ფართობი34.7 2
კურორტი კოხტა-მიტარბი, ბაკურიანი-ში 38 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
205 220 GEL
( $ 66 500)
ფართობი38 2
კურორტი კოხტა-მიტარბი, ბაკურიანი-ში 38 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
205 220 GEL
( $ 66 500)
ფართობი38 2
კურორტი კოხტა-მიტარბი, ბაკურიანი-ში 38 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
205 220 GEL
( $ 66 500)
ფართობი38 2

2 ოთახიანი

კურორტი კოხტა-მიტარბი, ბაკურიანი-ში 46.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
249 504 GEL
( $ 80 850)
ფართობი46.2 2
კურორტი კოხტა-მიტარბი, ბაკურიანი-ში 46.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
252 204 GEL
( $ 81 725)
ფართობი46.7 2
კურორტი კოხტა-მიტარბი, ბაკურიანი-ში 55.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
298 649 GEL
( $ 96 775)
ფართობი55.3 2
კურორტი კოხტა-მიტარბი, ბაკურიანი-ში 55.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
298 649 GEL
( $ 96 775)
ფართობი55.3 2
კურორტი კოხტა-მიტარბი, ბაკურიანი-ში 66 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
356 435 GEL
( $ 115 500)
ფართობი66 2
კურორტი კოხტა-მიტარბი, ბაკურიანი-ში 66.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
360 755 GEL
( $ 116 900)
ფართობი66.8 2

3 ოთახიანი

კურორტი კოხტა-მიტარბი, ბაკურიანი-ში 78.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
423 401 GEL
( $ 137 200)
ფართობი78.4 2
კურორტი კოხტა-მიტარბი, ბაკურიანი-ში 80.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
434 743 GEL
( $ 140 875)
ფართობი80.5 2