ყველა გეგმარება მარდი ბაკურიანი-ში

1 ოთახიანი

გაყიდულია
მარდი ბაკურიანი, ბაკურიანი-ში 45.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი45.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი ბაკურიანი, ბაკურიანი-ში 52.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი52.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი ბაკურიანი, ბაკურიანი-ში 56.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი56.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია