ყველა გეგმარება Charming wave-ში

2 ოთახიანი

Charming wave, ბათუმი-ში 40 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
103 314 GEL
( $ 32 000)
ფართობი40 2
Charming wave, ბათუმი-ში 40 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
103 314 GEL
( $ 32 000)
ფართობი40 2
Charming wave, ბათუმი-ში 43.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
111 579 GEL
( $ 34 560)
ფართობი43.2 2
Charming wave, ბათუმი-ში 43.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
111 579 GEL
( $ 34 560)
ფართობი43.2 2
Charming wave, ბათუმი-ში 44.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
113 904 GEL
( $ 35 280)
ფართობი44.1 2
Charming wave, ბათუმი-ში 44.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
115 970 GEL
( $ 35 920)
ფართობი44.9 2
Charming wave, ბათუმი-ში 44.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
115 970 GEL
( $ 35 920)
ფართობი44.9 2
Charming wave, ბათუმი-ში 47.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
121 911 GEL
( $ 37 760)
ფართობი47.2 2
Charming wave, ბათუმი-ში 48.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
124 235 GEL
( $ 38 480)
ფართობი48.1 2
Charming wave, ბათუმი-ში 49.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
128 110 GEL
( $ 39 680)
ფართობი49.6 2
Charming wave, ბათუმი-ში 49.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
128 110 GEL
( $ 39 680)
ფართობი49.6 2
Charming wave, ბათუმი-ში 52.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
134 825 GEL
( $ 41 760)
ფართობი52.2 2
Charming wave, ბათუმი-ში 54.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
141 024 GEL
( $ 43 680)
ფართობი54.6 2
Charming wave, ბათუმი-ში 54.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
141 024 GEL
( $ 43 680)
ფართობი54.6 2
Charming wave, ბათუმი-ში 67.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
174 601 GEL
( $ 54 080)
ფართობი67.6 2

3 ოთახიანი

Charming wave, ბათუმი-ში 61.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
157 812 GEL
( $ 48 880)
ფართობი61.1 2