საცხოვრებელი კომპლექსის ყველა გეგმარებები წერეთლის ქ. 184

თავისუფალი დაგეგმარება

წერეთლის ქ. 184, ქუთაისი-ში 45.35 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
49 131 GEL
( $ 15 873)
ფართობი45.35 2
წერეთლის ქ. 184, ქუთაისი-ში 47 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
50 917 GEL
( $ 16 450)
ფართობი47 2
წერეთლის ქ. 184, ქუთაისი-ში 47 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
50 917 GEL
( $ 16 450)
ფართობი47 2
წერეთლის ქ. 184, ქუთაისი-ში 49.45 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
53 573 GEL
( $ 17 308)
ფართობი49.45 2
წერეთლის ქ. 184, ქუთაისი-ში 54 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
58 501 GEL
( $ 18 900)
ფართობი54 2
წერეთლის ქ. 184, ქუთაისი-ში 54 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
58 501 GEL
( $ 18 900)
ფართობი54 2
წერეთლის ქ. 184, ქუთაისი-ში 60 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
65 001 GEL
( $ 21 000)
ფართობი60 2
წერეთლის ქ. 184, ქუთაისი-ში 60 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
65 001 GEL
( $ 21 000)
ფართობი60 2
წერეთლის ქ. 184, ქუთაისი-ში 63.9 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
69 226 GEL
( $ 22 365)
ფართობი63.9 2
წერეთლის ქ. 184, ქუთაისი-ში 63.9 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
69 226 GEL
( $ 22 365)
ფართობი63.9 2
წერეთლის ქ. 184, ქუთაისი-ში 65.6 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
71 068 GEL
( $ 22 960)
ფართობი65.6 2
წერეთლის ქ. 184, ქუთაისი-ში 69.7 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
75 509 GEL
( $ 24 395)
ფართობი69.7 2
წერეთლის ქ. 184, ქუთაისი-ში 74.7 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
80 926 GEL
( $ 26 145)
ფართობი74.7 2
წერეთლის ქ. 184, ქუთაისი-ში 83.6 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
90 568 GEL
( $ 29 260)
ფართობი83.6 2
წერეთლის ქ. 184, ქუთაისი-ში 83.6 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
90 568 GEL
( $ 29 260)
ფართობი83.6 2
წერეთლის ქ. 184, ქუთაისი-ში 91.1 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
98 693 GEL
( $ 31 885)
ფართობი91.1 2
წერეთლის ქ. 184, ქუთაისი-ში 91.1 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
98 693 GEL
( $ 31 885)
ფართობი91.1 2
წერეთლის ქ. 184, ქუთაისი-ში 95.7 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
103 677 GEL
( $ 33 495)
ფართობი95.7 2