Georgia Invest Group

Georgia Invest Group

0 პროექტი
შენდება
1 პროექტი
რეალიზებულია

დასრულებული პროექტები

1 პროექტი
ამშენებელს ასევე ჰქვია ჯორჯია ინვესტ გრუპი

მეტი დეველოპერი საქართველოში

Georgia Invest Group შენდება