თეთრი კვადრატი

თეთრი კვადრატი

11 პროექტი
შენდება
0 პროექტი
რეალიზებულია
ყველა ქალაქი
თბილისი
ქუთაისი

მიმდინარე პროექტები

11 პროექტი
ამშენებელს ასევე ჰქვია თეთრი კვადრატი შარტავაზე

მეტი დეველოპერი საქართველოში

თეთრი კვადრატი შენდება