ყველა გეგმარება Gonio Residence-ში

ბინა-სტუდიო

Gonio Residence, ბათუმი-ში 30 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30 2
Gonio Residence, ბათუმი-ში 30 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30 2
Gonio Residence, ბათუმი-ში 30.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30.2 2
Gonio Residence, ბათუმი-ში 30.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30.2 2
Gonio Residence, ბათუმი-ში 30.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30.2 2
Gonio Residence, ბათუმი-ში 30.29 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30.29 2
Gonio Residence, ბათუმი-ში 30.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30.4 2
Gonio Residence, ბათუმი-ში 30.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30.4 2
Gonio Residence, ბათუმი-ში 30.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30.4 2
Gonio Residence, ბათუმი-ში 31.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი31.2 2
Gonio Residence, ბათუმი-ში 31.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი31.4 2
Gonio Residence, ბათუმი-ში 42.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.2 2
Gonio Residence, ბათუმი-ში 42.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.2 2

1 ოთახიანი

Gonio Residence, ბათუმი-ში 40.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი40.7 2
Gonio Residence, ბათუმი-ში 42.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.3 2
Gonio Residence, ბათუმი-ში 42.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.9 2

2 ოთახიანი

Gonio Residence, ბათუმი-ში 53.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.3 2
Gonio Residence, ბათუმი-ში 53.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.7 2
Gonio Residence, ბათუმი-ში 54 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54 2

3 ოთახიანი

Gonio Residence, ბათუმი-ში 74.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი74.3 2
Gonio Residence, ბათუმი-ში 74.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი74.6 2
Gonio Residence, ბათუმი-ში 75.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75.6 2
Gonio Residence, ბათუმი-ში 75.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75.7 2
Gonio Residence, ბათუმი-ში 76.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი76.1 2