ყველა გეგმარება House on Leselidze 30a-ში

1 ოთახიანი

House on Leselidze 30a, რუსთავი-ში 50 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50 2
House on Leselidze 30a, რუსთავი-ში 53.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.6 2
House on Leselidze 30a, რუსთავი-ში 54.35 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.35 2
House on Leselidze 30a, რუსთავი-ში 55.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.9 2
House on Leselidze 30a, რუსთავი-ში 55.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.9 2
House on Leselidze 30a, რუსთავი-ში 61.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61.9 2

2 ოთახიანი

House on Leselidze 30a, რუსთავი-ში 77.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი77.3 2

3 ოთახიანი

House on Leselidze 30a, რუსთავი-ში 99.55 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი99.55 2