ყველა გეგმარება House on Shartava 4-ში

4–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება

1 ოთახიანი

House on Shartava 4, რუსთავი-ში 46 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍68 422 GEL დან
$22 080
ფართობი46 2
House on Shartava 4, რუსთავი-ში 48 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍71 397 GEL დან
$23 040
ფართობი48 2
House on Shartava 4, რუსთავი-ში 48 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍71 397 GEL დან
$23 040
ფართობი48 2

2 ოთახიანი

House on Shartava 4, რუსთავი-ში 63 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍93 708 GEL დან
$30 240
ფართობი63 2
House on Shartava 4, რუსთავი-ში 73 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍108 583 GEL დან
$35 040
ფართობი73 2
House on Shartava 4, რუსთავი-ში 80 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍118 995 GEL დან
$38 400
ფართობი80 2

3 ოთახიანი

House on Shartava 4, რუსთავი-ში 92 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍136 844 GEL დან
$44 160
ფართობი92 2