ყველა გეგმარება Kolos-ში

ბინა-სტუდიო

Kolos, ბათუმი-ში 29.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.9 2
Kolos, ბათუმი-ში 30.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30.1 2
Kolos, ბათუმი-ში 30.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30.2 2
Kolos, ბათუმი-ში 30.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30.5 2
Kolos, ბათუმი-ში 30.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30.6 2
Kolos, ბათუმი-ში 30.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30.7 2
Kolos, ბათუმი-ში 30.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30.9 2
Kolos, ბათუმი-ში 31.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი31.1 2
Kolos, ბათუმი-ში 31.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი31.5 2
Kolos, ბათუმი-ში 33.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი33.3 2
Kolos, ბათუმი-ში 34.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.1 2
Kolos, ბათუმი-ში 49.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი49.2 2

1 ოთახიანი

Kolos, ბათუმი-ში 40.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი40.8 2
Kolos, ბათუმი-ში 44.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი44.4 2
Kolos, ბათუმი-ში 45.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი45.3 2
Kolos, ბათუმი-ში 45.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი45.4 2
Kolos, ბათუმი-ში 46.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი46.2 2
Kolos, ბათუმი-ში 47.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი47.8 2
Kolos, ბათუმი-ში 48.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი48.4 2
Kolos, ბათუმი-ში 49.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი49.1 2
Kolos, ბათუმი-ში 49.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი49.9 2
Kolos, ბათუმი-ში 50 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50 2
Kolos, ბათუმი-ში 50.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.8 2
Kolos, ბათუმი-ში 51.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51.2 2
Kolos, ბათუმი-ში 52 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52 2
Kolos, ბათუმი-ში 55 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55 2
Kolos, ბათუმი-ში 58.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი58.8 2
Kolos, ბათუმი-ში 62.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62.9 2
Kolos, ბათუმი-ში 71.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი71.9 2

2 ოთახიანი

Kolos, ბათუმი-ში 81.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი81.7 2
Kolos, ბათუმი-ში 97.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი97.8 2
Kolos, ბათუმი-ში 102 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი102 2

3 ოთახიანი

Kolos, ბათუმი-ში 107.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი107.7 2