ყველა გეგმარება House on Marco Adjareli 15-ში

2 ოთახიანი

House on Marco Adjareli 15, ბათუმი-ში 40.42 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
40 031 GEL
$12 126
ფართობი40.42 2
House on Marco Adjareli 15, ბათუმი-ში 44.54 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
44 112 GEL
$13 362
ფართობი44.54 2
House on Marco Adjareli 15, ბათუმი-ში 45.56 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
45 122 GEL
$13 668
ფართობი45.56 2
House on Marco Adjareli 15, ბათუმი-ში 46.71 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
46 261 GEL
$14 013
ფართობი46.71 2
House on Marco Adjareli 15, ბათუმი-ში 48.13 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
47 667 GEL
$14 439
ფართობი48.13 2
House on Marco Adjareli 15, ბათუმი-ში 56.32 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
55 778 GEL
$16 896
ფართობი56.32 2

3 ოთახიანი

House on Marco Adjareli 15, ბათუმი-ში 46.26 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
45 815 GEL
$13 878
ფართობი46.26 2
House on Marco Adjareli 15, ბათუმი-ში 47.36 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
46 905 GEL
$14 208
ფართობი47.36 2
House on Marco Adjareli 15, ბათუმი-ში 54.12 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
53 600 GEL
$16 236
ფართობი54.12 2
House on Marco Adjareli 15, ბათუმი-ში 57.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
57 244 GEL
$17 340
ფართობი57.8 2
House on Marco Adjareli 15, ბათუმი-ში 58.14 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
57 581 GEL
$17 442
ფართობი58.14 2
House on Marco Adjareli 15, ბათუმი-ში 58.22 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
57 660 GEL
$17 466
ფართობი58.22 2
House on Marco Adjareli 15, ბათუმი-ში 61.93 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
61 335 GEL
$18 579
ფართობი61.93 2