ყველა გეგმარება ახალი კომპლექსი მგზავრებისგან-ში

1 ოთახიანი

ახალი კომპლექსი მგზავრებისგან, ბაკურიანი-ში 33.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
144 302 GEL
( $ 46 760)
ფართობი33.4 2
ახალი კომპლექსი მგზავრებისგან, ბაკურიანი-ში 34.75 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
150 134 GEL
( $ 48 650)
ფართობი34.75 2
ახალი კომპლექსი მგზავრებისგან, ბაკურიანი-ში 34.83 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
150 480 GEL
( $ 48 762)
ფართობი34.83 2
ახალი კომპლექსი მგზავრებისგან, ბაკურიანი-ში 35.04 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
151 387 GEL
( $ 49 056)
ფართობი35.04 2
ახალი კომპლექსი მგზავრებისგან, ბაკურიანი-ში 35.28 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
152 424 GEL
( $ 49 392)
ფართობი35.28 2
ახალი კომპლექსი მგზავრებისგან, ბაკურიანი-ში 35.95 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
155 319 GEL
( $ 50 330)
ფართობი35.95 2
ახალი კომპლექსი მგზავრებისგან, ბაკურიანი-ში 36.22 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
156 485 GEL
( $ 50 708)
ფართობი36.22 2
ახალი კომპლექსი მგზავრებისგან, ბაკურიანი-ში 36.79 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
158 948 GEL
( $ 51 506)
ფართობი36.79 2