ყველა გეგმარება Sea Level-ში

5 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

Sea Level, ბათუმი-ში 44.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
76 670 GEL
( $ 24 640)
ფართობი44.8 2
Sea Level, ბათუმი-ში 46.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
80 093 GEL
( $ 25 740)
ფართობი46.8 2
Sea Level, ბათუმი-ში 46.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
80 264 GEL
( $ 25 795)
ფართობი46.9 2
Sea Level, ბათუმი-ში 47.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
80 606 GEL
( $ 25 905)
ფართობი47.1 2
Sea Level, ბათუმი-ში 47.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
80 949 GEL
( $ 26 015)
ფართობი47.3 2
Sea Level, ბათუმი-ში 47.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
81 291 GEL
( $ 26 125)
ფართობი47.5 2
Sea Level, ბათუმი-ში 47.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
81 462 GEL
( $ 26 180)
ფართობი47.6 2
Sea Level, ბათუმი-ში 47.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
81 804 GEL
( $ 26 290)
ფართობი47.8 2
Sea Level, ბათუმი-ში 48.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
82 660 GEL
( $ 26 565)
ფართობი48.3 2
Sea Level, ბათუმი-ში 48.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
83 002 GEL
( $ 26 675)
ფართობი48.5 2
Sea Level, ბათუმი-ში 49.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
84 200 GEL
( $ 27 060)
ფართობი49.2 2
Sea Level, ბათუმი-ში 49.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
84 542 GEL
( $ 27 170)
ფართობი49.4 2
Sea Level, ბათუმი-ში 50.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
85 740 GEL
( $ 27 555)
ფართობი50.1 2
Sea Level, ბათუმი-ში 50.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
86 254 GEL
( $ 27 720)
ფართობი50.4 2
Sea Level, ბათუმი-ში 52.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
89 506 GEL
( $ 28 765)
ფართობი52.3 2
Sea Level, ბათუმი-ში 52.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
90 361 GEL
( $ 29 040)
ფართობი52.8 2
Sea Level, ბათუმი-ში 53.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
90 875 GEL
( $ 29 205)
ფართობი53.1 2
Sea Level, ბათუმი-ში 54.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
93 613 GEL
( $ 30 085)
ფართობი54.7 2
Sea Level, ბათუმი-ში 55 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
94 126 GEL
( $ 30 250)
ფართობი55 2
Sea Level, ბათუმი-ში 58.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
99 432 GEL
( $ 31 955)
ფართობი58.1 2
Sea Level, ბათუმი-ში 58.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
99 774 GEL
( $ 32 065)
ფართობი58.3 2
Sea Level, ბათუმი-ში 60.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
103 197 GEL
( $ 33 165)
ფართობი60.3 2
Sea Level, ბათუმი-ში 60.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
103 368 GEL
( $ 33 220)
ფართობი60.4 2
Sea Level, ბათუმი-ში 61.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
105 422 GEL
( $ 33 880)
ფართობი61.6 2
Sea Level, ბათუმი-ში 62.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
106 962 GEL
( $ 34 375)
ფართობი62.5 2
Sea Level, ბათუმი-ში 63.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
107 989 GEL
( $ 34 705)
ფართობი63.1 2
Sea Level, ბათუმი-ში 63.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
108 502 GEL
( $ 34 870)
ფართობი63.4 2
Sea Level, ბათუმი-ში 63.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
108 673 GEL
( $ 34 925)
ფართობი63.5 2

2 ოთახიანი

Sea Level, ბათუმი-ში 62.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
107 133 GEL
( $ 34 430)
ფართობი62.6 2