ამჟამად ამ საცხოვრებელი კომპლექსის დაგეგმარებები სანახავად მიუწვდომელია

ყველა გეგმარება შატო დელ მარ-ში

ბინა-სტუდიო

შატო დელ მარ, ბათუმი-ში 49.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი49.2 2
შატო დელ მარ, ბათუმი-ში 49.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი49.3 2
შატო დელ მარ, ბათუმი-ში 54.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.8 2
შატო დელ მარ, ბათუმი-ში 59.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.7 2

1 ოთახიანი

შატო დელ მარ, ბათუმი-ში 49.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი49.2 2
შატო დელ მარ, ბათუმი-ში 52.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.2 2
შატო დელ მარ, ბათუმი-ში 59.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.3 2
შატო დელ მარ, ბათუმი-ში 59.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.4 2
შატო დელ მარ, ბათუმი-ში 59.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.4 2
შატო დელ მარ, ბათუმი-ში 60.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.8 2
შატო დელ მარ, ბათუმი-ში 61.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61.8 2
შატო დელ მარ, ბათუმი-ში 62.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62.1 2
შატო დელ მარ, ბათუმი-ში 63.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63.5 2
შატო დელ მარ, ბათუმი-ში 65.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი65.3 2
შატო დელ მარ, ბათუმი-ში 65.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი65.5 2
შატო დელ მარ, ბათუმი-ში 67.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი67.1 2
შატო დელ მარ, ბათუმი-ში 68.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.5 2
შატო დელ მარ, ბათუმი-ში 69.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი69.7 2
შატო დელ მარ, ბათუმი-ში 70.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი70.5 2
შატო დელ მარ, ბათუმი-ში 71.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი71.1 2
შატო დელ მარ, ბათუმი-ში 71.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი71.7 2
შატო დელ მარ, ბათუმი-ში 73.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი73.5 2
შატო დელ მარ, ბათუმი-ში 77 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი77 2
შატო დელ მარ, ბათუმი-ში 77.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი77.7 2
შატო დელ მარ, ბათუმი-ში 82.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.4 2
შატო დელ მარ, ბათუმი-ში 89.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი89.7 2

თავისუფალი დაგეგმარება

შატო დელ მარ, ბათუმი-ში 129.4 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი129.4 2
შატო დელ მარ, ბათუმი-ში 262.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი262.3 2