ყველა ბინის გეგმარება სვეტის ოლიმპიური ქალაქი - ში

1 ოთახიანი

სვეტის ოლიმპიური ქალაქი, მახინჯაური-ში 34.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.3 2
სვეტის ოლიმპიური ქალაქი, მახინჯაური-ში 35.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი35.5 2
სვეტის ოლიმპიური ქალაქი, მახინჯაური-ში 35.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი35.5 2
სვეტის ოლიმპიური ქალაქი, მახინჯაური-ში 35.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი35.9 2
სვეტის ოლიმპიური ქალაქი, მახინჯაური-ში 41.4 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი41.4 2
სვეტის ოლიმპიური ქალაქი, მახინჯაური-ში 42.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.2 2
სვეტის ოლიმპიური ქალაქი, მახინჯაური-ში 42.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.6 2
სვეტის ოლიმპიური ქალაქი, მახინჯაური-ში 42.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.7 2
სვეტის ოლიმპიური ქალაქი, მახინჯაური-ში 52.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.3 2
სვეტის ოლიმპიური ქალაქი, მახინჯაური-ში 52.4 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.4 2