ყველა გეგმარება Trialeti Residence-ში

1 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

ბინა-სტუდიო

Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 33.12 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
108 580 GEL
$33 120
ფართობი33.12 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 33.17 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
108 744 GEL
$33 170
ფართობი33.17 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 33.22 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
108 908 GEL
$33 220
ფართობი33.22 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 33.22 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
108 908 GEL
$33 220
ფართობი33.22 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 34.08 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
111 727 GEL
$34 080
ფართობი34.08 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 34.08 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
111 727 GEL
$34 080
ფართობი34.08 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 34.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
111 793 GEL
$34 100
ფართობი34.1 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 34.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
111 793 GEL
$34 100
ფართობი34.1 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 36.64 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
120 120 GEL
$36 640
ფართობი36.64 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 36.69 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
120 284 GEL
$36 690
ფართობი36.69 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 36.69 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
120 284 GEL
$36 690
ფართობი36.69 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 36.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
120 316 GEL
$36 700
ფართობი36.7 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 36.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
120 316 GEL
$36 700
ფართობი36.7 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 36.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
120 316 GEL
$36 700
ფართობი36.7 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 36.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
120 316 GEL
$36 700
ფართობი36.7 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 36.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
120 316 GEL
$36 700
ფართობი36.7 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 37.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
123 267 GEL
$37 600
ფართობი37.6 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 37.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
123 267 GEL
$37 600
ფართობი37.6 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 37.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
123 267 GEL
$37 600
ფართობი37.6 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 37.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
123 267 GEL
$37 600
ფართობი37.6 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 40.31 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
132 151 GEL
$40 310
ფართობი40.31 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 40.31 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
132 151 GEL
$40 310
ფართობი40.31 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 40.31 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
132 151 GEL
$40 310
ფართობი40.31 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 40.31 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
132 151 GEL
$40 310
ფართობი40.31 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 43.06 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
141 167 GEL
$43 060
ფართობი43.06 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 43.94 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
144 052 GEL
$43 940
ფართობი43.94 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 43.96 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
144 118 GEL
$43 960
ფართობი43.96 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 44 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
144 249 GEL
$44 000
ფართობი44 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 44.05 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
144 413 GEL
$44 050
ფართობი44.05 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 44.35 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
145 396 GEL
$44 350
ფართობი44.35 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 44.35 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
145 396 GEL
$44 350
ფართობი44.35 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 44.37 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
145 462 GEL
$44 370
ფართობი44.37 2

1 ოთახიანი

Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 38.08 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
124 841 GEL
$38 080
ფართობი38.08 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 38.08 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
124 841 GEL
$38 080
ფართობი38.08 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 38.08 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
124 841 GEL
$38 080
ფართობი38.08 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 38.08 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
124 841 GEL
$38 080
ფართობი38.08 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 39.53 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
129 594 GEL
$39 530
ფართობი39.53 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 39.64 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
129 955 GEL
$39 640
ფართობი39.64 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 39.71 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
130 184 GEL
$39 710
ფართობი39.71 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 39.71 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
130 184 GEL
$39 710
ფართობი39.71 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 39.94 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
130 938 GEL
$39 940
ფართობი39.94 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 39.94 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
130 938 GEL
$39 940
ფართობი39.94 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 40.07 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
131 365 GEL
$40 070
ფართობი40.07 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 40.07 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
131 365 GEL
$40 070
ფართობი40.07 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 40.53 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
132 873 GEL
$40 530
ფართობი40.53 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 40.53 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
132 873 GEL
$40 530
ფართობი40.53 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 40.53 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
132 873 GEL
$40 530
ფართობი40.53 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 40.53 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
132 873 GEL
$40 530
ფართობი40.53 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 41.38 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
135 659 GEL
$41 380
ფართობი41.38 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 41.38 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
135 659 GEL
$41 380
ფართობი41.38 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 41.38 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
135 659 GEL
$41 380
ფართობი41.38 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 41.38 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
135 659 GEL
$41 380
ფართობი41.38 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 43.24 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
141 757 GEL
$43 240
ფართობი43.24 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 43.24 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
141 757 GEL
$43 240
ფართობი43.24 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 43.24 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
141 757 GEL
$43 240
ფართობი43.24 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 43.31 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
141 987 GEL
$43 310
ფართობი43.31 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 43.33 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
142 052 GEL
$43 330
ფართობი43.33 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 43.37 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
142 183 GEL
$43 370
ფართობი43.37 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 43.37 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
142 183 GEL
$43 370
ფართობი43.37 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 43.72 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
143 331 GEL
$43 720
ფართობი43.72 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 43.72 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
143 331 GEL
$43 720
ფართობი43.72 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 44.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
144 576 GEL
$44 100
ფართობი44.1 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 44.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
144 576 GEL
$44 100
ფართობი44.1 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 44.37 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
145 462 GEL
$44 370
ფართობი44.37 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 44.41 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
145 593 GEL
$44 410
ფართობი44.41 2
Trialeti Residence, ბაკურიანი-ში 44.41 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
145 593 GEL
$44 410
ფართობი44.41 2