ყველა გეგმარება Viva Zugdidi-ში

1 ოთახიანი

Viva Zugdidi, ზუგდიდი-ში 61.59 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61.59 2
Viva Zugdidi, ზუგდიდი-ში 62.17 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62.17 2

2 ოთახიანი

Viva Zugdidi, ზუგდიდი-ში 76.88 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი76.88 2
Viva Zugdidi, ზუგდიდი-ში 80.03 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი80.03 2
Viva Zugdidi, ზუგდიდი-ში 80.39 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი80.39 2
Viva Zugdidi, ზუგდიდი-ში 85.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი85.2 2
Viva Zugdidi, ზუგდიდი-ში 95.18 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი95.18 2