ყველა გეგმარება House on Mikeladze 11g-ში

2 ოთახიანი

House on Mikeladze 11g, თბილისი-ში 48.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი48.2 2
House on Mikeladze 11g, თბილისი-ში 53.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.4 2
House on Mikeladze 11g, თბილისი-ში 56.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.4 2
House on Mikeladze 11g, თბილისი-ში 57.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.1 2
House on Mikeladze 11g, თბილისი-ში 57.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.5 2
House on Mikeladze 11g, თბილისი-ში 67.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი67.4 2
House on Mikeladze 11g, თბილისი-ში 96.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი96.3 2
House on Mikeladze 11g, თბილისი-ში 107.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი107.4 2

3 ოთახიანი

House on Mikeladze 11g, თბილისი-ში 86.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი86.4 2
House on Mikeladze 11g, თბილისი-ში 87.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი87.5 2
House on Mikeladze 11g, თბილისი-ში 147.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი147.1 2