ყველა ბინის გეგმარება ევგენი მიქელაძის ქ. 11გ - ში

2 ოთახიანი

ევგენი მიქელაძის ქ. 11გ, თბილისი-ში 48.2 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი48.2 2
ევგენი მიქელაძის ქ. 11გ, თბილისი-ში 53.4 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.4 2
ევგენი მიქელაძის ქ. 11გ, თბილისი-ში 56.4 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.4 2
ევგენი მიქელაძის ქ. 11გ, თბილისი-ში 57.1 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.1 2
ევგენი მიქელაძის ქ. 11გ, თბილისი-ში 57.5 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.5 2
ევგენი მიქელაძის ქ. 11გ, თბილისი-ში 67.4 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი67.4 2
ევგენი მიქელაძის ქ. 11გ, თბილისი-ში 96.3 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი96.3 2
ევგენი მიქელაძის ქ. 11გ, თბილისი-ში 107.4 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი107.4 2

3 ოთახიანი

ევგენი მიქელაძის ქ. 11გ, თბილისი-ში 86.4 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი86.4 2
ევგენი მიქელაძის ქ. 11გ, თბილისი-ში 87.5 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი87.5 2
ევგენი მიქელაძის ქ. 11გ, თბილისი-ში 147.1 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი147.1 2