ყველა გეგმარება მწვანე კონცხი-ში

ბინა-სტუდიო

მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 29.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
79 396 GEL
( $ 28 128)
ფართობი29.3 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 29.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
62 855 GEL
( $ 22 268)
ფართობი29.3 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 29.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
54 584 GEL
( $ 19 338)
ფართობი29.3 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 29.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
58 720 GEL
( $ 20 803)
ფართობი29.3 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 29.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
50 449 GEL
( $ 17 873)
ფართობი29.3 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 29.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
71 125 GEL
( $ 25 198)
ფართობი29.3 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 29.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
71 611 GEL
( $ 25 370)
ფართობი29.5 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 29.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
79 938 GEL
( $ 28 320)
ფართობი29.5 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 32 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
64 131 GEL
( $ 22 720)
ფართობი32 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 32 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
68 647 GEL
( $ 24 320)
ფართობი32 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 32 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
55 098 GEL
( $ 19 520)
ფართობი32 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 32 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
59 614 GEL
( $ 21 120)
ფართობი32 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 38 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
54 703 GEL
( $ 19 380)
ფართობი38 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 38 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
70 792 GEL
( $ 25 080)
ფართობი38 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 38 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
60 066 GEL
( $ 21 280)
ფართობი38 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 38 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
76 155 GEL
( $ 26 980)
ფართობი38 2

1 ოთახიანი

მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 43.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
86 579 GEL
( $ 30 673)
ფართობი43.2 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 43.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
74 382 GEL
( $ 26 352)
ფართობი43.2 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 43.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
94 175 GEL
( $ 33 364)
ფართობი43.9 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 43.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
81 784 GEL
( $ 28 974)
ფართობი43.9 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 43.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
100 371 GEL
( $ 35 559)
ფართობი43.9 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 46 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
85 696 GEL
( $ 30 360)
ფართობი46 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 46 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
118 156 GEL
( $ 41 860)
ფართობი46 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 46 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
92 188 GEL
( $ 32 660)
ფართობი46 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 46 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
124 649 GEL
( $ 44 160)
ფართობი46 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 46 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
131 141 GEL
( $ 46 460)
ფართობი46 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 46 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
98 680 GEL
( $ 34 960)
ფართობი46 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 47.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
95 194 GEL
( $ 33 725)
ფართობი47.5 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 47.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
81 786 GEL
( $ 28 975)
ფართობი47.5 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 47.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
116 034 GEL
( $ 41 108)
ფართობი47.8 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 47.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
89 049 GEL
( $ 31 548)
ფართობი47.8 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 47.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
122 780 GEL
( $ 43 498)
ფართობი47.8 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 47.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
109 288 GEL
( $ 38 718)
ფართობი47.8 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 47.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
102 541 GEL
( $ 36 328)
ფართობი47.8 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 48.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
104 043 GEL
( $ 36 860)
ფართობი48.5 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 48.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
90 353 GEL
( $ 32 010)
ფართობი48.5 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 49.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
127 404 GEL
( $ 45 136)
ფართობი49.6 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 49.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
141 404 GEL
( $ 50 096)
ფართობი49.6 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 49.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
120 403 GEL
( $ 42 656)
ფართობი49.6 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 49.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
106 403 GEL
( $ 37 696)
ფართობი49.6 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 49.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
92 402 GEL
( $ 32 736)
ფართობი49.6 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 49.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
134 404 GEL
( $ 47 616)
ფართობი49.6 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 62 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
115 503 GEL
( $ 40 920)
ფართობი62 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 62 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
133 004 GEL
( $ 47 120)
ფართობი62 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 62 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
89 252 GEL
( $ 31 620)
ფართობი62 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 62 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
141 754 GEL
( $ 50 220)
ფართობი62 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 64.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
147 244 GEL
( $ 52 165)
ფართობი64.4 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 64.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
138 155 GEL
( $ 48 945)
ფართობი64.4 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 64.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
119 977 GEL
( $ 42 505)
ფართობი64.4 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 64.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
92 707 GEL
( $ 32 844)
ფართობი64.4 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 64.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
119 977 GEL
( $ 42 505)
ფართობი64.4 2

2 ოთახიანი

მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 72.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
124 143 GEL
( $ 43 981)
ფართობი72.1 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 72.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
144 495 GEL
( $ 51 191)
ფართობი72.1 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 179.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
368 533 GEL
( $ 130 562)
ფართობი179.2 2

თავისუფალი დაგეგმარება

მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 43.2 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
117 061 GEL
( $ 41 472)
ფართობი43.2 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 256.5 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
525 778 GEL
( $ 186 270)
ფართობი256.5 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 58.7 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
125 924 GEL
( $ 44 612)
ფართობი58.7 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 58.7 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
117 640 GEL
( $ 41 677)
ფართობი58.7 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 65.2 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
176 676 GEL
( $ 62 592)
ფართობი65.2 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 228.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
418 751 GEL
( $ 148 353)
ფართობი228.3 2