ყველა გეგმარება მწვანე კონცხი-ში

12 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

თავისუფალი დაგეგმარება

მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 29.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
49 726 GEL
( $ 16 115)
ფართობი29.3 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 29.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
49 726 GEL
( $ 16 115)
ფართობი29.3 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 29.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
49 726 GEL
( $ 16 115)
ფართობი29.3 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 29.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
49 726 GEL
( $ 16 115)
ფართობი29.3 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 29.5 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
50 066 GEL
( $ 16 225)
ფართობი29.5 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 32 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
54 309 GEL
( $ 17 600)
ფართობი32 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 32 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
54 309 GEL
( $ 17 600)
ფართობი32 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 32 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
54 309 GEL
( $ 17 600)
ფართობი32 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 38 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
64 491 GEL
( $ 20 900)
ფართობი38 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 38 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
64 491 GEL
( $ 20 900)
ფართობი38 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 38 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
64 491 GEL
( $ 20 900)
ფართობი38 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 43.2 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
73 317 GEL
( $ 23 760)
ფართობი43.2 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 43.2 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
73 317 GEL
( $ 23 760)
ფართობი43.2 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 43.9 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
74 505 GEL
( $ 24 145)
ფართობი43.9 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 43.9 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
74 505 GEL
( $ 24 145)
ფართობი43.9 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 43.9 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
74 505 GEL
( $ 24 145)
ფართობი43.9 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 46 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
78 069 GEL
( $ 25 300)
ფართობი46 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 46 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
78 069 GEL
( $ 25 300)
ფართობი46 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 46 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
78 069 GEL
( $ 25 300)
ფართობი46 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 46 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
78 069 GEL
( $ 25 300)
ფართობი46 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 47.5 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
80 614 GEL
( $ 26 125)
ფართობი47.5 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 47.8 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
81 124 GEL
( $ 26 290)
ფართობი47.8 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 47.8 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
81 124 GEL
( $ 26 290)
ფართობი47.8 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 47.8 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
81 124 GEL
( $ 26 290)
ფართობი47.8 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 48.5 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
82 312 GEL
( $ 26 675)
ფართობი48.5 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 48.5 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
82 312 GEL
( $ 26 675)
ფართობი48.5 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 49.6 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
84 178 GEL
( $ 27 280)
ფართობი49.6 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 49.6 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
84 178 GEL
( $ 27 280)
ფართობი49.6 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 52.4 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
88 931 GEL
( $ 28 820)
ფართობი52.4 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 49.6 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
84 178 GEL
( $ 27 280)
ფართობი49.6 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 49.6 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
84 178 GEL
( $ 27 280)
ფართობი49.6 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 49.6 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
84 178 GEL
( $ 27 280)
ფართობი49.6 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 58.7 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
99 623 GEL
( $ 32 285)
ფართობი58.7 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 62 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
105 223 GEL
( $ 34 100)
ფართობი62 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 62 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
105 223 GEL
( $ 34 100)
ფართობი62 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 62 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
105 223 GEL
( $ 34 100)
ფართობი62 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 64.4 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
109 296 GEL
( $ 35 420)
ფართობი64.4 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 64.4 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
109 296 GEL
( $ 35 420)
ფართობი64.4 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 64.4 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
109 296 GEL
( $ 35 420)
ფართობი64.4 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 64.4 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
109 296 GEL
( $ 35 420)
ფართობი64.4 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 65.2 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
110 654 GEL
( $ 35 860)
ფართობი65.2 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 72.1 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
122 365 GEL
( $ 39 655)
ფართობი72.1 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 29.4 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
49 896 GEL
( $ 16 170)
ფართობი29.4 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 179.2 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
304 130 GEL
( $ 98 560)
ფართობი179.2 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 43.9 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
74 505 GEL
( $ 24 145)
ფართობი43.9 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 228.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
387 460 GEL
( $ 125 565)
ფართობი228.3 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 256.5 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
435 320 GEL
( $ 141 075)
ფართობი256.5 2