ყველა გეგმარება მწვანე კონცხი-ში

18–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება
ბინები ხელმისაწვდომია სახლების გეგმაზე
დაათვალიერეთ რეალური ბინები, რომლებიც ხემისაწვდომია შესაძენათ, საცხოვრებელი კომპლექსების სახლების გეგმაზე

თავისუფალი დაგეგმარება

მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 29.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍86 075 GEL დან
$27 835
ფართობი29.3 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 29.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍86 075 GEL დან
$27 835
ფართობი29.3 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 29.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍88 793 GEL დან
$28 714
ფართობი29.3 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 29.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍102 383 GEL დან
$33 109
ფართობი29.3 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 29.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍63 423 GEL დან
$20 510
ფართობი29.3 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 29.5 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍89 399 GEL დან
$28 910
ფართობი29.5 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 29.5 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍103 082 GEL დან
$33 335
ფართობი29.5 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 32 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍94 006 GEL დან
$30 400
ფართობი32 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 32 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍69 268 GEL დან
$22 400
ფართობი32 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 32 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍94 006 GEL დან
$30 400
ფართობი32 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 38 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍99 882 GEL დან
$32 300
ფართობი38 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 38 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍76 380 GEL დან
$24 700
ფართობი38 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 38 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍99 882 GEL დან
$32 300
ფართობი38 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 43.2 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍93 512 GEL დან
$30 240
ფართობი43.2 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 43.2 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍158 970 GEL დან
$51 408
ფართობი43.2 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 43.9 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍108 602 GEL დან
$35 120
ფართობი43.9 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 43.9 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍126 250 GEL დან
$40 827
ფართობი43.9 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 43.9 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍122 177 GEL დან
$39 510
ფართობი43.9 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 46 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍176 386 GEL დან
$57 040
ფართობი46 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 46 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍169 274 GEL დან
$54 740
ფართობი46 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 46 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍162 161 GEL დან
$52 440
ფართობი46 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 46 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍113 797 GEL დან
$36 800
ფართობი46 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 47.5 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍102 819 GEL დან
$33 250
ფართობი47.5 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 47.8 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍156 682 GEL დან
$50 668
ფართობი47.8 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 47.8 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍118 250 GEL დან
$38 240
ფართობი47.8 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 47.8 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍162 594 GEL დან
$52 580
ფართობი47.8 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 48.5 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍139 479 GEL დან
$45 105
ფართობი48.5 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 48.5 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍119 982 GEL დან
$38 800
ფართობი48.5 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 49.6 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍197 859 GEL დან
$63 984
ფართობი49.6 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 49.6 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍150 311 GEL დან
$48 608
ფართობი49.6 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 49.6 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍177 920 GEL დან
$57 536
ფართობი49.6 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 49.6 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍182 521 GEL დან
$59 024
ფართობი49.6 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 49.6 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍190 190 GEL დან
$61 504
ფართობი49.6 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 58.7 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍154 291 GEL დან
$49 895
ფართობი58.7 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 62 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍182 138 GEL დან
$58 900
ფართობი62 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 62 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍134 207 GEL დან
$43 400
ფართობი62 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 64.4 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍109 530 GEL დან
$35 420
ფართობი64.4 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 64.4 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍189 188 GEL დან
$61 180
ფართობი64.4 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 64.4 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍185 205 GEL დან
$59 892
ფართობი64.4 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 65.2 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍211 700 GEL დან
$68 460
ფართობი65.2 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 72.1 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍156 069 GEL დან
$50 470
ფართობი72.1 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 179.2 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍437 774 GEL დან
$141 568
ფართობი179.2 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 228.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍529 484 GEL დან
$171 225
ფართობი228.3 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 256.5 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍626 614 GEL დან
$202 635
ფართობი256.5 2