ყველა გეგმარება მწვანე კონცხი-ში

17 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა
ბინების შერჩევა ონლაინ
New
დეველოპერისგან შევიტყვეთ თუ რა ბინებია ხელმისაწვდომი, და განვათავსეთ ისინი შენობების სქემაზე საცხოვრებელი კომპლექსი მწვანე კონცხი.

თავისუფალი დაგეგმარება

მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 29.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.3 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 29.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.3 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 29.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.3 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 29.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.3 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 29.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.3 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 29.5 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.5 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 29.5 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.5 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 32 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი32 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 32 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი32 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 32 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი32 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 38 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი38 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 38 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი38 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 38 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი38 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 43.2 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი43.2 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 43.2 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი43.2 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 43.9 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი43.9 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 43.9 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი43.9 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 43.9 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი43.9 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 46 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი46 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 46 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი46 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 46 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი46 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 46 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი46 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 47.5 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი47.5 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 47.8 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი47.8 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 47.8 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი47.8 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 47.8 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი47.8 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 48.5 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი48.5 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 48.5 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი48.5 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 49.6 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი49.6 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 49.6 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი49.6 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 49.6 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი49.6 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 49.6 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი49.6 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 49.6 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი49.6 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 58.7 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი58.7 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 62 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 62 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 62 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 64.4 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64.4 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 64.4 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64.4 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 64.4 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64.4 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 65.2 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი65.2 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 72.1 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი72.1 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 179.2 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი179.2 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 228.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი228.3 2
მწვანე კონცხი, ბათუმი-ში 256.5 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი256.5 2