ყველა გეგმარება Gudauri Neo-ში

60 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

ბინა-სტუდიო

Gudauri Neo, გუდაური-ში 30.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
250 841 GEL
$76 000
ფართობი30.4 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 30.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
251 666 GEL
$76 250
ფართობი30.5 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 30.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
251 666 GEL
$76 250
ფართობი30.5 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 30.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
251 666 GEL
$76 250
ფართობი30.5 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 30.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
251 666 GEL
$76 250
ფართობი30.5 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 30.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
251 666 GEL
$76 250
ფართობი30.5 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 30.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
251 666 GEL
$76 250
ფართობი30.5 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 30.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
251 666 GEL
$76 250
ფართობი30.5 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 31 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
255 792 GEL
$77 500
ფართობი31 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 31 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
255 792 GEL
$77 500
ფართობი31 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 31 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
255 792 GEL
$77 500
ფართობი31 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 31 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
255 792 GEL
$77 500
ფართობი31 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 31 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
255 792 GEL
$77 500
ფართობი31 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 31 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
255 792 GEL
$77 500
ფართობი31 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 31 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
255 792 GEL
$77 500
ფართობი31 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 31 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
255 792 GEL
$77 500
ფართობი31 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 31.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
256 617 GEL
$77 750
ფართობი31.1 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 31.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
256 617 GEL
$77 750
ფართობი31.1 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 31.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
256 617 GEL
$77 750
ფართობი31.1 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 31.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
256 617 GEL
$77 750
ფართობი31.1 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 31.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
256 617 GEL
$77 750
ფართობი31.1 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 31.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
256 617 GEL
$77 750
ფართობი31.1 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 31.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
256 617 GEL
$77 750
ფართობი31.1 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 31.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
256 617 GEL
$77 750
ფართობი31.1 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 31.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
256 617 GEL
$77 750
ფართობი31.1 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 31.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
256 617 GEL
$77 750
ფართობი31.1 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 31.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
258 268 GEL
$78 250
ფართობი31.3 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 31.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
261 568 GEL
$79 250
ფართობი31.7 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 31.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
261 568 GEL
$79 250
ფართობი31.7 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 31.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
282 494 GEL
$85 590
ფართობი31.7 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 31.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
261 568 GEL
$79 250
ფართობი31.7 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 31.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
209 254 GEL
$63 400
ფართობი31.7 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
264 869 GEL
$80 250
ფართობი32.1 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
373 127 GEL
$113 050
ფართობი32.3 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
373 127 GEL
$113 050
ფართობი32.3 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
300 350 GEL
$91 000
ფართობი32.5 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
214 535 GEL
$65 000
ფართობი32.5 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
289 623 GEL
$87 750
ფართობი32.5 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
300 350 GEL
$91 000
ფართობი32.5 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
289 623 GEL
$87 750
ფართობი32.5 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
300 350 GEL
$91 000
ფართობი32.5 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
311 076 GEL
$94 250
ფართობი32.5 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
289 623 GEL
$87 750
ფართობი32.5 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
289 623 GEL
$87 750
ფართობი32.5 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
300 350 GEL
$91 000
ფართობი32.5 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
290 514 GEL
$88 020
ფართობი32.6 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
290 514 GEL
$88 020
ფართობი32.6 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
301 274 GEL
$91 280
ფართობი32.6 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
301 274 GEL
$91 280
ფართობი32.6 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
312 033 GEL
$94 540
ფართობი32.6 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
290 514 GEL
$88 020
ფართობი32.6 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
301 274 GEL
$91 280
ფართობი32.6 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
290 514 GEL
$88 020
ფართობი32.6 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
290 514 GEL
$88 020
ფართობი32.6 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
290 514 GEL
$88 020
ფართობი32.6 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
301 274 GEL
$91 280
ფართობი32.6 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
292 296 GEL
$88 560
ფართობი32.8 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
292 296 GEL
$88 560
ფართობი32.8 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
378 903 GEL
$114 800
ფართობი32.8 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
313 948 GEL
$95 120
ფართობი32.8 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
292 296 GEL
$88 560
ფართობი32.8 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
292 296 GEL
$88 560
ფართობი32.8 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
303 122 GEL
$91 840
ფართობი32.8 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
303 122 GEL
$91 840
ფართობი32.8 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
270 645 GEL
$82 000
ფართობი32.8 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
292 296 GEL
$88 560
ფართობი32.8 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
292 296 GEL
$88 560
ფართობი32.8 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
292 296 GEL
$88 560
ფართობი32.8 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
303 122 GEL
$91 840
ფართობი32.8 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
313 948 GEL
$95 120
ფართობი32.8 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
292 296 GEL
$88 560
ფართობი32.8 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
303 122 GEL
$91 840
ფართობი32.8 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
292 296 GEL
$88 560
ფართობი32.8 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
292 296 GEL
$88 560
ფართობი32.8 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
303 122 GEL
$91 840
ფართობი32.8 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
378 903 GEL
$114 800
ფართობი32.8 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
378 903 GEL
$114 800
ფართობი32.8 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
303 122 GEL
$91 840
ფართობი32.8 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
292 296 GEL
$88 560
ფართობი32.8 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
292 296 GEL
$88 560
ფართობი32.8 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
292 296 GEL
$88 560
ფართობი32.8 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
313 948 GEL
$95 120
ფართობი32.8 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
303 122 GEL
$91 840
ფართობი32.8 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
303 122 GEL
$91 840
ფართობი32.8 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
292 296 GEL
$88 560
ფართობი32.8 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
293 187 GEL
$88 830
ფართობი32.9 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
293 187 GEL
$88 830
ფართობი32.9 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
293 187 GEL
$88 830
ფართობი32.9 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
293 187 GEL
$88 830
ფართობი32.9 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
293 187 GEL
$88 830
ფართობი32.9 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
293 187 GEL
$88 830
ფართობი32.9 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
293 187 GEL
$88 830
ფართობი32.9 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
314 905 GEL
$95 410
ფართობი32.9 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
304 046 GEL
$92 120
ფართობი32.9 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
304 046 GEL
$92 120
ფართობი32.9 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
293 187 GEL
$88 830
ფართობი32.9 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
304 046 GEL
$92 120
ფართობი32.9 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
314 905 GEL
$95 410
ფართობი32.9 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
304 046 GEL
$92 120
ფართობი32.9 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
293 187 GEL
$88 830
ფართობი32.9 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
293 187 GEL
$88 830
ფართობი32.9 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
304 046 GEL
$92 120
ფართობი32.9 2
Gudauri Neo, გუდაური-ში 32.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება