ა.სექტორი

ა.სექტორი

აშენებს 2018 დან
1 პროექტი
შენდება
1 პროექტი
რეალიზებულია
ყველა ქალაქი
ბათუმი
მახინჯაური

მიმდინარე პროექტები

1 პროექტი

დასრულებული პროექტები

1 პროექტი
ამშენებელს ასევე ჰქვია A.Sector

ა.სექტორი შენდება