ყველა გეგმარება ბაბილონის კოშკი-ში

ბინა-სტუდიო

ბაბილონის კოშკი, ბათუმი-ში 31.44 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი31.44 2
ბაბილონის კოშკი, ბათუმი-ში 33.01 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი33.01 2
ბაბილონის კოშკი, ბათუმი-ში 39.23 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი39.23 2
ბაბილონის კოშკი, ბათუმი-ში 40.88 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი40.88 2
ბაბილონის კოშკი, ბათუმი-ში 41.15 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი41.15 2
ბაბილონის კოშკი, ბათუმი-ში 41.19 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი41.19 2
ბაბილონის კოშკი, ბათუმი-ში 41.24 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი41.24 2
ბაბილონის კოშკი, ბათუმი-ში 41.91 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი41.91 2
ბაბილონის კოშკი, ბათუმი-ში 42.06 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.06 2

1 ოთახიანი

ბაბილონის კოშკი, ბათუმი-ში 61.74 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61.74 2
ბაბილონის კოშკი, ბათუმი-ში 62.14 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62.14 2
ბაბილონის კოშკი, ბათუმი-ში 65.13 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი65.13 2
ბაბილონის კოშკი, ბათუმი-ში 66.99 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი66.99 2
ბაბილონის კოშკი, ბათუმი-ში 74.02 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი74.02 2
ბაბილონის კოშკი, ბათუმი-ში 77.44 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი77.44 2
ბაბილონის კოშკი, ბათუმი-ში 88.12 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88.12 2
ბაბილონის კოშკი, ბათუმი-ში 89.23 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი89.23 2

2 ოთახიანი

ბაბილონის კოშკი, ბათუმი-ში 110.44 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი110.44 2

3 ოთახიანი

ბაბილონის კოშკი, ბათუმი-ში 145.93 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი145.93 2
ბაბილონის კოშკი, ბათუმი-ში 147.97 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი147.97 2
ბაბილონის კოშკი, ბათუმი-ში 176.52 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი176.52 2

4 ოთახიანი

ბაბილონის კოშკი, ბათუმი-ში 198.29 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი198.29 2
ბაბილონის კოშკი, ბათუმი-ში 249.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი249.3 2
ბაბილონის კოშკი, ბათუმი-ში 375.25 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი375.25 2

5 ოთახიანი

ბაბილონის კოშკი, ბათუმი-ში 218.48 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი218.48 2