საცხოვრებელი კომპლექსის ყველა გეგმარებები ბარათაშვილის ქ. 26

ბინა-სტუდიო

ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 20 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი20 2
ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 29.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.1 2
ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 30.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30.2 2
ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 35 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი35 2
ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 38.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი38.3 2
ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 38.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი38.8 2
ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 53.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.8 2

1 ოთახიანი

ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 37.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.1 2
ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 43 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი43 2
ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 43.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი43.6 2
ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 72.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი72.2 2
ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 100 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი100 2

2 ოთახიანი

ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 69.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი69.2 2
ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 75 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75 2
ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 90 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი90 2

3 ოთახიანი

ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 145.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი145.3 2