საცხოვრებელი კომპლექსის ყველა გეგმარებები ბარათაშვილის ქ. 26

ბინა-სტუდიო

გაყიდულია
ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 20 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი20 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 29.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი29.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 30.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი30.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 35 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი35 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 38.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი38.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 38.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი38.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 53.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი53.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია

1 ოთახიანი

გაყიდულია
ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 37.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი37.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 43 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი43 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 43.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი43.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 72.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი72.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 100 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი100 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 69.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი69.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 75 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი75 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 90 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი90 2
ყველა ბინა გაყიდულია

3 ოთახიანი

გაყიდულია
ბარათაშვილის ქ. 26, ბათუმი-ში 145.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი145.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია