ყველა გეგმარება ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი-ში

55–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება

ბინა-სტუდიო

ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 29.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍282 793 GEL დან
$91 450
ფართობი29.5 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 31 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍297 172 GEL დან
$96 100
ფართობი31 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 32.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍310 593 GEL დან
$100 440
ფართობი32.4 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 33.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍343 898 GEL დან
$111 210
ფართობი33.7 2

1 ოთახიანი

ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 41.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍425 535 GEL დან
$137 610
ფართობი41.7 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 42.25 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍405 017 GEL დან
$130 975
ფართობი42.25 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 51.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍492 731 GEL დან
$159 340
ფართობი51.4 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 53.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍560 033 GEL დან
$181 104
ფართობი53.9 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 54.05 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍543 207 GEL დან
$175 663
ფართობი54.05 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 55.15 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍528 680 GEL დან
$170 965
ფართობი55.15 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 55.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍532 993 GEL დან
$172 360
ფართობი55.6 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 55.95 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍545 001 GEL დან
$176 243
ფართობი55.95 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 56.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍540 662 GEL დან
$174 840
ფართობი56.4 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 56.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍542 580 GEL დან
$175 460
ფართობი56.6 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 57.95 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍555 521 GEL დან
$179 645
ფართობი57.95 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 59.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍646 142 GEL დან
$208 950
ფართობი59.7 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 71 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍680 621 GEL დან
$220 100
ფართობი71 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 71 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍702 577 GEL დან
$227 200
ფართობი71 2

2 ოთახიანი

ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 110.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 227 902 GEL დან
$397 080
ფართობი110.3 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 114.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 367 938 GEL დან
$442 365
ფართობი114.9 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 123 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 179 105 GEL დან
$381 300
ფართობი123 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 124 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 188 691 GEL დან
$384 400
ფართობი124 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 124 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 188 691 GEL დან
$384 400
ფართობი124 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 125.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 279 668 GEL დან
$413 820
ფართობი125.4 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 127.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 456 518 GEL დან
$471 010
ფართობი127.3 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 129.21 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 298 571 GEL დან
$419 933
ფართობი129.21 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 146.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 719 149 GEL დან
$555 940
ფართობი146.3 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 146.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 790 675 GEL დან
$579 070
ფართობი146.6 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 149.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 944 271 GEL დან
$628 740
ფართობი149.7 2

თავისუფალი დაგეგმარება

ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 100.9 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍1 232 463 GEL დან
$398 555
ფართობი100.9 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 103.2 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍1 340 339 GEL დან
$433 440
ფართობი103.2 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 110.1 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍1 208 652 GEL დან
$390 855
ფართობი110.1 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 113.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍1 261 299 GEL დან
$407 880
ფართობი113.3 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 114.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍1 113 377 GEL დან
$360 045
ფართობი114.3 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 115.7 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍1 359 573 GEL დან
$439 660
ფართობი115.7 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 116.4 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍1 277 812 GEL დან
$413 220
ფართობი116.4 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 119.2 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍1 419 132 GEL დან
$458 920
ფართობი119.2 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 121.2 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍1 517 901 GEL დან
$490 860
ფართობი121.2 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 124 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍1 207 864 GEL დან
$390 600
ფართობი124 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 124.51 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
‍1 405 346 GEL დან
$454 462
ფართობი124.51 2