ყველა გეგმარება ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი-ში

17 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

ბინა-სტუდიო

ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 29.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
274 857 GEL
( $ 88 500)
ფართობი29.5 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 32.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
301 876 GEL
( $ 97 200)
ფართობი32.4 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 33.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
313 989 GEL
( $ 101 100)
ფართობი33.7 2

1 ოთახიანი

ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 41.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
388 526 GEL
( $ 125 100)
ფართობი41.7 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 42.25 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
393 651 GEL
( $ 126 750)
ფართობი42.25 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 51.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
478 903 GEL
( $ 154 200)
ფართობი51.4 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 53.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
502 196 GEL
( $ 161 700)
ფართობი53.9 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 54.05 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
503 594 GEL
( $ 162 150)
ფართობი54.05 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 55.15 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
513 843 GEL
( $ 165 450)
ფართობი55.15 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 55.95 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
521 296 GEL
( $ 167 850)
ფართობი55.95 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 56.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
525 489 GEL
( $ 169 200)
ფართობი56.4 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 56.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
527 352 GEL
( $ 169 800)
ფართობი56.6 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 57.95 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
539 931 GEL
( $ 173 850)
ფართობი57.95 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 59.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
556 236 GEL
( $ 179 100)
ფართობი59.7 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 71 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
661 520 GEL
( $ 213 000)
ფართობი71 2

თავისუფალი დაგეგმარება

ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 103.2 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
961 534 GEL
( $ 309 600)
ფართობი103.2 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 105.6 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
983 895 GEL
( $ 316 800)
ფართობი105.6 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 114.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
1 064 954 GEL
( $ 342 900)
ფართობი114.3 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 114.9 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
1 070 545 GEL
( $ 344 700)
ფართობი114.9 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 119.2 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
1 110 609 GEL
( $ 357 600)
ფართობი119.2 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 121.2 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
1 129 243 GEL
( $ 363 600)
ფართობი121.2 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 121.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
1 130 175 GEL
( $ 363 900)
ფართობი121.3 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 122.5 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
1 141 355 GEL
( $ 367 500)
ფართობი122.5 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 124 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
1 155 331 GEL
( $ 372 000)
ფართობი124 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 124 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
1 155 331 GEL
( $ 372 000)
ფართობი124 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 125.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
1 167 443 GEL
( $ 375 900)
ფართობი125.3 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 127.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
1 186 078 GEL
( $ 381 900)
ფართობი127.3 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 129.21 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
1 203 874 GEL
( $ 387 630)
ფართობი129.21 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 133 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
1 239 186 GEL
( $ 399 000)
ფართობი133 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 146.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
1 363 104 GEL
( $ 438 900)
ფართობი146.3 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 149.7 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
1 394 783 GEL
( $ 449 100)
ფართობი149.7 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 155.6 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
1 449 754 GEL
( $ 466 800)
ფართობი155.6 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 185.8 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
1 731 133 GEL
( $ 557 400)
ფართობი185.8 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 217.8 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
2 029 283 GEL
( $ 653 400)
ფართობი217.8 2
ბელვიუ რეზიდენს ბათუმი, ბათუმი-ში 221.9 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
2 067 484 GEL
( $ 665 700)
ფართობი221.9 2