ყველა გეგმარება House on Abashidze 8/10-ში

ბინა-სტუდიო

House on Abashidze 8/10, ბათუმი-ში 28 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28 2
House on Abashidze 8/10, ბათუმი-ში 28.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.1 2
House on Abashidze 8/10, ბათუმი-ში 28.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.8 2
House on Abashidze 8/10, ბათუმი-ში 29.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.2 2
House on Abashidze 8/10, ბათუმი-ში 44.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი44.4 2
House on Abashidze 8/10, ბათუმი-ში 44.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი44.7 2
House on Abashidze 8/10, ბათუმი-ში 46.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი46.8 2
House on Abashidze 8/10, ბათუმი-ში 49.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი49.1 2
House on Abashidze 8/10, ბათუმი-ში 51.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51.7 2
House on Abashidze 8/10, ბათუმი-ში 51.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51.7 2
House on Abashidze 8/10, ბათუმი-ში 59.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.7 2
House on Abashidze 8/10, ბათუმი-ში 59.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.7 2
House on Abashidze 8/10, ბათუმი-ში 59.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.7 2
House on Abashidze 8/10, ბათუმი-ში 59.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.7 2

2 ოთახიანი

House on Abashidze 8/10, ბათუმი-ში 61.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61.3 2
House on Abashidze 8/10, ბათუმი-ში 64.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64.7 2
House on Abashidze 8/10, ბათუმი-ში 65.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი65.4 2
House on Abashidze 8/10, ბათუმი-ში 73.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი73.3 2
House on Abashidze 8/10, ბათუმი-ში 73.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი73.4 2
House on Abashidze 8/10, ბათუმი-ში 75.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75.6 2

3 ოთახიანი

House on Abashidze 8/10, ბათუმი-ში 82.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.7 2
House on Abashidze 8/10, ბათუმი-ში 82.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.7 2
House on Abashidze 8/10, ბათუმი-ში 86.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი86.6 2
House on Abashidze 8/10, ბათუმი-ში 91.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი91.3 2
House on Abashidze 8/10, ბათუმი-ში 153 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი153 2
House on Abashidze 8/10, ბათუმი-ში 159.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი159.4 2