ყველა გეგმარება გუმბათი ჭავჭავაძეზე-ში

ბინა-სტუდიო

გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 41.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი41.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია

1 ოთახიანი

გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 36.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი36.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 49.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი49.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 50.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი50.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 51.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი51.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 52.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი52.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 52.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი52.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 53.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი53.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 54.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი54.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 56.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი56.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 63.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი63.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 65.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი65.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 72.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი72.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 75.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი75.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 74.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი74.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 75.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი75.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია

3 ოთახიანი

გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 165.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი165.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 168.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი168.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 197.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი197.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია

თავისუფალი დაგეგმარება

გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 44.7 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფართობი44.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 50 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფართობი50 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 55.1 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფართობი55.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 56.4 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფართობი56.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 56.4 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფართობი56.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 56.9 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფართობი56.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 57.9 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფართობი57.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 78.4 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფართობი78.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 79.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფართობი79.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 99.8 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფართობი99.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გუმბათი ჭავჭავაძეზე, ბათუმი-ში 113.8 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფართობი113.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია