ყველა გეგმარება House on Bagrationi 178-ში

1 ოთახიანი

House on Bagrationi 178, ბათუმი-ში 41.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი41.7 2
House on Bagrationi 178, ბათუმი-ში 64.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64.9 2

2 ოთახიანი

House on Bagrationi 178, ბათუმი-ში 64.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64.9 2
House on Bagrationi 178, ბათუმი-ში 65.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი65.1 2