ყველა გეგმარება House on Leonidze 13-ში

12 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა
ბინების შერჩევა ონლაინ
New
დეველოპერისგან შევიტყვეთ თუ რა ბინებია ხელმისაწვდომი, და განვათავსეთ ისინი შენობების სქემაზე საცხოვრებელი კომპლექსი House on Leonidze 13.

ბინა-სტუდიო

House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 36.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი36.2 2
House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 36.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი36.2 2
House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 36.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი36.7 2
House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 38.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი38.5 2
House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 39 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი39 2

1 ოთახიანი

House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 59.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.7 2
House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 59.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.7 2
House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 59.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.9 2
House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 77.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი77.3 2

2 ოთახიანი

House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 51 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51 2
House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 51 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51 2
House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 51 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51 2
House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 52 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52 2
House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 56.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.6 2
House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 56.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.6 2
House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 56.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.6 2
House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 61.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61.9 2
House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 67.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი67.2 2
House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 67.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი67.2 2
House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 68.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.1 2
House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 68.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.1 2
House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 68.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.1 2
House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 68.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.1 2
House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 68.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.8 2
House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 70.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი70.3 2
House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 75.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75.4 2
House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 75.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75.4 2
House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 162.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი162.7 2

3 ოთახიანი

House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 78.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78.8 2
House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 78.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78.8 2
House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 78.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78.8 2
House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 79.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი79.4 2
House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 88.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88.7 2

4 ოთახიანი

House on Leonidze 13, ბათუმი-ში 85.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი85.3 2