ამჟამად ამ საცხოვრებელი კომპლექსის დაგეგმარებები სანახავად მიუწვდომელია

ყველა ბინის გეგმარება Mega Isani 2 - ში

1 ოთახიანი

Mega Isani 2, თბილისი-ში 69.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი69.1 2
Mega Isani 2, თბილისი-ში 41.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი41.3 2
Mega Isani 2, თბილისი-ში 41.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი41.3 2
Mega Isani 2, თბილისი-ში 69.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი69.1 2

2 ოთახიანი

Mega Isani 2, თბილისი-ში 109.1 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი109.1 2
Mega Isani 2, თბილისი-ში 109.3 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი109.3 2

4 ოთახიანი

Mega Isani 2, თბილისი-ში 163.3 m2 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი163.3 2
Mega Isani 2, თბილისი-ში 163.3 m2 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი163.3 2
Mega Isani 2, თბილისი-ში 287.4 m2 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი287.4 2

5 ოთახიანი

Mega Isani 2, თბილისი-ში 175 m2 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი175 2

3 ოთახიანი

Mega Isani 2, თბილისი-ში 241.7 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი241.7 2