ყველა გეგმარება Piazza Residence-ში

თავისუფალი დაგეგმარება

Piazza Residence, ბათუმი-ში 25.7 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
74 979 GEL
( $ 25 700)
ფართობი25.7 2
Piazza Residence, ბათუმი-ში 27.6 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
80 523 GEL
( $ 27 600)
ფართობი27.6 2
Piazza Residence, ბათუმი-ში 28.9 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
84 315 GEL
( $ 28 900)
ფართობი28.9 2
Piazza Residence, ბათუმი-ში 29.8 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
86 941 GEL
( $ 29 800)
ფართობი29.8 2
Piazza Residence, ბათუმი-ში 32.8 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
95 694 GEL
( $ 32 800)
ფართობი32.8 2
Piazza Residence, ბათუმი-ში 32.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
94 235 GEL
( $ 32 300)
ფართობი32.3 2
Piazza Residence, ბათუმი-ში 38.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
111 740 GEL
( $ 38 300)
ფართობი38.3 2
Piazza Residence, ბათუმი-ში 40 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
116 700 GEL
( $ 40 000)
ფართობი40 2
Piazza Residence, ბათუმი-ში 51.2 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
149 376 GEL
( $ 51 200)
ფართობი51.2 2
Piazza Residence, ბათუმი-ში 53 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
154 627 GEL
( $ 53 000)
ფართობი53 2
Piazza Residence, ბათუმი-ში 54.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
158 420 GEL
( $ 54 300)
ფართობი54.3 2
Piazza Residence, ბათუმი-ში 56.4 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
164 547 GEL
( $ 56 400)
ფართობი56.4 2