ყველა გეგმარება Piazza Residence-ში

თავისუფალი დაგეგმარება

გაყიდულია
Piazza Residence, ბათუმი-ში 25.7 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფართობი25.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
Piazza Residence, ბათუმი-ში 27.6 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფართობი27.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
Piazza Residence, ბათუმი-ში 28.9 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფართობი28.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
Piazza Residence, ბათუმი-ში 29.8 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფართობი29.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
Piazza Residence, ბათუმი-ში 32.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფართობი32.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
Piazza Residence, ბათუმი-ში 32.8 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფართობი32.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
Piazza Residence, ბათუმი-ში 38.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფართობი38.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
Piazza Residence, ბათუმი-ში 40 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფართობი40 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
Piazza Residence, ბათუმი-ში 51.2 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფართობი51.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
Piazza Residence, ბათუმი-ში 53 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფართობი53 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
Piazza Residence, ბათუმი-ში 54.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფართობი54.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
Piazza Residence, ბათუმი-ში 56.4 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფართობი56.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია