საცხოვრებელი კომპლექსის ყველა გეგმარებები წერეთლის ქ. 32

25 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

წერეთლის ქ. 32, ბათუმი-ში 41 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი41 2
წერეთლის ქ. 32, ბათუმი-ში 41 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი41 2
წერეთლის ქ. 32, ბათუმი-ში 42.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.7 2
წერეთლის ქ. 32, ბათუმი-ში 43.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი43.5 2
წერეთლის ქ. 32, ბათუმი-ში 46.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი46.6 2
წერეთლის ქ. 32, ბათუმი-ში 73.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი73.6 2

2 ოთახიანი

წერეთლის ქ. 32, ბათუმი-ში 53.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.5 2
წერეთლის ქ. 32, ბათუმი-ში 53.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.9 2
წერეთლის ქ. 32, ბათუმი-ში 53.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.9 2
წერეთლის ქ. 32, ბათუმი-ში 60.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.6 2
წერეთლის ქ. 32, ბათუმი-ში 62.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62.7 2
წერეთლის ქ. 32, ბათუმი-ში 63.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63.5 2
წერეთლის ქ. 32, ბათუმი-ში 63.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63.5 2
წერეთლის ქ. 32, ბათუმი-ში 64.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64.1 2
წერეთლის ქ. 32, ბათუმი-ში 64.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64.3 2
წერეთლის ქ. 32, ბათუმი-ში 64.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64.5 2
წერეთლის ქ. 32, ბათუმი-ში 65.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი65.6 2
წერეთლის ქ. 32, ბათუმი-ში 89.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი89.4 2

3 ოთახიანი

წერეთლის ქ. 32, ბათუმი-ში 88.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88.2 2
წერეთლის ქ. 32, ბათუმი-ში 92.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი92.1 2
წერეთლის ქ. 32, ბათუმი-ში 92.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი92.3 2
წერეთლის ქ. 32, ბათუმი-ში 92.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი92.5 2