ყველა გეგმარება თეთრი მცურავი-ში

ბინა-სტუდიო

თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 27.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
110 444 GEL
( $ 38 920)
ფართობი27.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 27.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
110 444 GEL
( $ 38 920)
ფართობი27.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 27.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
110 444 GEL
( $ 38 920)
ფართობი27.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 27.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
110 444 GEL
( $ 38 920)
ფართობი27.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 28.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
111 635 GEL
( $ 39 340)
ფართობი28.1 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 28.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
111 635 GEL
( $ 39 340)
ფართობი28.1 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 28.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
111 635 GEL
( $ 39 340)
ფართობი28.1 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 28.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
111 635 GEL
( $ 39 340)
ფართობი28.1 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 30.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
121 965 GEL
( $ 42 980)
ფართობი30.7 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 30.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
121 965 GEL
( $ 42 980)
ფართობი30.7 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 34.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
138 253 GEL
( $ 48 720)
ფართობი34.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 34.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
138 253 GEL
( $ 48 720)
ფართობი34.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 34.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
138 253 GEL
( $ 48 720)
ფართობი34.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 34.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
138 253 GEL
( $ 48 720)
ფართობი34.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 34.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
138 253 GEL
( $ 48 720)
ფართობი34.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 34.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
138 253 GEL
( $ 48 720)
ფართობი34.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 34.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
138 650 GEL
( $ 48 860)
ფართობი34.9 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 34.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
138 650 GEL
( $ 48 860)
ფართობი34.9 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 34.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
138 650 GEL
( $ 48 860)
ფართობი34.9 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 34.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
138 650 GEL
( $ 48 860)
ფართობი34.9 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 35 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
139 048 GEL
( $ 49 000)
ფართობი35 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 35 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
139 048 GEL
( $ 49 000)
ფართობი35 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 35 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
139 048 GEL
( $ 49 000)
ფართობი35 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 35 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
139 048 GEL
( $ 49 000)
ფართობი35 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 35.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
139 445 GEL
( $ 49 140)
ფართობი35.1 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 35.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
139 445 GEL
( $ 49 140)
ფართობი35.1 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 35.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
139 445 GEL
( $ 49 140)
ფართობი35.1 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 35.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
139 445 GEL
( $ 49 140)
ფართობი35.1 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 35.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
139 842 GEL
( $ 49 280)
ფართობი35.2 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 35.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
139 842 GEL
( $ 49 280)
ფართობი35.2 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 35.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
139 842 GEL
( $ 49 280)
ფართობი35.2 2

2 ოთახიანი

თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 55.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
221 285 GEL
( $ 77 980)
ფართობი55.7 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 55.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
221 285 GEL
( $ 77 980)
ფართობი55.7 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 55.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
221 285 GEL
( $ 77 980)
ფართობი55.7 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 55.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
221 285 GEL
( $ 77 980)
ფართობი55.7 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 55.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
221 682 GEL
( $ 78 120)
ფართობი55.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 55.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
221 682 GEL
( $ 78 120)
ფართობი55.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 55.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
221 682 GEL
( $ 78 120)
ფართობი55.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 55.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
221 682 GEL
( $ 78 120)
ფართობი55.8 2

3 ოთახიანი

თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 74.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
297 166 GEL
( $ 104 720)
ფართობი74.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 74.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
297 166 GEL
( $ 104 720)
ფართობი74.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 74.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
297 166 GEL
( $ 104 720)
ფართობი74.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 74.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
297 166 GEL
( $ 104 720)
ფართობი74.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 74.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
297 166 GEL
( $ 104 720)
ფართობი74.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 74.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
297 166 GEL
( $ 104 720)
ფართობი74.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 74.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
297 166 GEL
( $ 104 720)
ფართობი74.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 74.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
297 166 GEL
( $ 104 720)
ფართობი74.8 2