ამჟამად ამ საცხოვრებელი კომპლექსის დაგეგმარებები სანახავად მიუწვდომელია

ყველა გეგმარება თეთრი მცურავი-ში

5 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

ბინა-სტუდიო

თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 27.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
81 132 GEL
( $ 26 410)
ფართობი27.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 27.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
81 132 GEL
( $ 26 410)
ფართობი27.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 27.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
81 132 GEL
( $ 26 410)
ფართობი27.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 28.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
82 007 GEL
( $ 26 695)
ფართობი28.1 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 28.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
82 007 GEL
( $ 26 695)
ფართობი28.1 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 28.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
82 007 GEL
( $ 26 695)
ფართობი28.1 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 30.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
89 595 GEL
( $ 29 165)
ფართობი30.7 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 30.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
89 595 GEL
( $ 29 165)
ფართობი30.7 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 30.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
89 595 GEL
( $ 29 165)
ფართობი30.7 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 34.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
101 560 GEL
( $ 33 060)
ფართობი34.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 34.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
101 560 GEL
( $ 33 060)
ფართობი34.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 34.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
101 560 GEL
( $ 33 060)
ფართობი34.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 34.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
101 560 GEL
( $ 33 060)
ფართობი34.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 34.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
101 560 GEL
( $ 33 060)
ფართობი34.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 34.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
101 560 GEL
( $ 33 060)
ფართობი34.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 34.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
101 852 GEL
( $ 33 155)
ფართობი34.9 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 34.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
101 852 GEL
( $ 33 155)
ფართობი34.9 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 34.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
101 852 GEL
( $ 33 155)
ფართობი34.9 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 35 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
102 144 GEL
( $ 33 250)
ფართობი35 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 35 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
102 144 GEL
( $ 33 250)
ფართობი35 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 35 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
102 144 GEL
( $ 33 250)
ფართობი35 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 35 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
102 144 GEL
( $ 33 250)
ფართობი35 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 35.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
102 436 GEL
( $ 33 345)
ფართობი35.1 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 35.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
102 436 GEL
( $ 33 345)
ფართობი35.1 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 35.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
102 436 GEL
( $ 33 345)
ფართობი35.1 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 35.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
102 728 GEL
( $ 33 440)
ფართობი35.2 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 35.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
102 728 GEL
( $ 33 440)
ფართობი35.2 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 35.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
102 728 GEL
( $ 33 440)
ფართობი35.2 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 307 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
895 954 GEL
( $ 291 650)
ფართობი307 2

2 ოთახიანი

თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 55.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
162 555 GEL
( $ 52 915)
ფართობი55.7 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 55.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
162 555 GEL
( $ 52 915)
ფართობი55.7 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 55.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
162 555 GEL
( $ 52 915)
ფართობი55.7 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 55.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
162 555 GEL
( $ 52 915)
ფართობი55.7 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 55.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
162 847 GEL
( $ 53 010)
ფართობი55.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 55.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
162 847 GEL
( $ 53 010)
ფართობი55.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 55.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
162 847 GEL
( $ 53 010)
ფართობი55.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 55.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
162 847 GEL
( $ 53 010)
ფართობი55.8 2

3 ოთახიანი

თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 74.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
218 297 GEL
( $ 71 060)
ფართობი74.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 74.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
218 297 GEL
( $ 71 060)
ფართობი74.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 74.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
218 297 GEL
( $ 71 060)
ფართობი74.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 74.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
218 297 GEL
( $ 71 060)
ფართობი74.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 74.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
218 297 GEL
( $ 71 060)
ფართობი74.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 74.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
218 297 GEL
( $ 71 060)
ფართობი74.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 74.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
218 297 GEL
( $ 71 060)
ფართობი74.8 2
თეთრი მცურავი, ბათუმი-ში 74.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
218 297 GEL
( $ 71 060)
ფართობი74.8 2