იქსმშენ დეველოპმენტი

იქსმშენ დეველოპმენტი

1 პროექტი
შენდება
1 პროექტი
რეალიზებულია
ყველა ქალაქი
თბილისი
ბათუმი
გონიო

მიმდინარე პროექტები

1 პროექტი

დასრულებული პროექტები

1 პროექტი
ამშენებელს ასევე ჰქვია Xmshen Development

იქსმშენ დეველოპმენტი შენდება