საცხოვრებელი კომპლექსის ყველა გეგმარებები აეროდრომის დასახლება, 1 ქ. მე-2 გასასვლელი

1 ოთახიანი

აეროდრომის დასახლება, 1 ქ. მე-2 გასასვლელი, თბილისი-ში 37.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.8 2
აეროდრომის დასახლება, 1 ქ. მე-2 გასასვლელი, თბილისი-ში 38 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი38 2
აეროდრომის დასახლება, 1 ქ. მე-2 გასასვლელი, თბილისი-ში 42.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.3 2
აეროდრომის დასახლება, 1 ქ. მე-2 გასასვლელი, თბილისი-ში 42.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.7 2
აეროდრომის დასახლება, 1 ქ. მე-2 გასასვლელი, თბილისი-ში 47.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი47.9 2
აეროდრომის დასახლება, 1 ქ. მე-2 გასასვლელი, თბილისი-ში 48 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი48 2
აეროდრომის დასახლება, 1 ქ. მე-2 გასასვლელი, თბილისი-ში 50.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.6 2
აეროდრომის დასახლება, 1 ქ. მე-2 გასასვლელი, თბილისი-ში 52.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.8 2
აეროდრომის დასახლება, 1 ქ. მე-2 გასასვლელი, თბილისი-ში 61.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61.2 2

2 ოთახიანი

აეროდრომის დასახლება, 1 ქ. მე-2 გასასვლელი, თბილისი-ში 102.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი102.7 2

3 ოთახიანი

აეროდრომის დასახლება, 1 ქ. მე-2 გასასვლელი, თბილისი-ში 87.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი87.3 2

4 ოთახიანი

აეროდრომის დასახლება, 1 ქ. მე-2 გასასვლელი, თბილისი-ში 157 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი157 2