საცხოვრებელი კომპლექსის ყველა გეგმარებები ჩიქოვანის ქ. 45

2 ოთახიანი

გაყიდულია
ჩიქოვანის ქ. 45, თბილისი-ში 70 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი70 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ჩიქოვანის ქ. 45, თბილისი-ში 91 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი91 2
ყველა ბინა გაყიდულია

3 ოთახიანი

გაყიდულია
ჩიქოვანის ქ. 45, თბილისი-ში 110.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი110.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ჩიქოვანის ქ. 45, თბილისი-ში 111.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი111.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ჩიქოვანის ქ. 45, თბილისი-ში 112.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი112.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ჩიქოვანის ქ. 45, თბილისი-ში 163.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი163.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ჩიქოვანის ქ. 45, თბილისი-ში 164.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი164.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია