ყველა გეგმარება ახალი ტალღა-ში

ბინა-სტუდიო

გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 18 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი18 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 18.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი18.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 20.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი20.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 21.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი21.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 21.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი21.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 21.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი21.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 24.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი24.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 25.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი25.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 28.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი28.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 29.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი29.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 29.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი29.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 37.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი37.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 39.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი39.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 41.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი41.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 44.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი44.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 44.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი44.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 46.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი46.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 47.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი47.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 48.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი48.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 48.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი48.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 49 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი49 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 49.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი49.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 50.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი50.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 50.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი50.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 50.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი50.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 51.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი51.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 51.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი51.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 52 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი52 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 58.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი58.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 61.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი61.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 61.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი61.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 62.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი62.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 63.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი63.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია

1 ოთახიანი

გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 44 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი44 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 49.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი49.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 52.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი52.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 54.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი54.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 57.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი57.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 58.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი58.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 62.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი62.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 63 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი63 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 63.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი63.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 74 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი74 2
ყველა ბინა გაყიდულია

3 ოთახიანი

გაყიდულია
ახალი ტალღა, ბათუმი-ში 97.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი97.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია