ყველა გეგმარება House on Kazbegi 34-ში

3–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება

1 ოთახიანი

House on Kazbegi 34, თბილისი-ში 54.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.7 2
House on Kazbegi 34, თბილისი-ში 56.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.4 2
House on Kazbegi 34, თბილისი-ში 57.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.5 2
House on Kazbegi 34, თბილისი-ში 59.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.4 2
House on Kazbegi 34, თბილისი-ში 59.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.9 2
House on Kazbegi 34, თბილისი-ში 60.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.9 2
House on Kazbegi 34, თბილისი-ში 61 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61 2
House on Kazbegi 34, თბილისი-ში 61.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61.1 2
House on Kazbegi 34, თბილისი-ში 62.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62.9 2
House on Kazbegi 34, თბილისი-ში 63.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63.9 2

2 ოთახიანი

House on Kazbegi 34, თბილისი-ში 79.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი79.4 2
House on Kazbegi 34, თბილისი-ში 82.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.8 2
House on Kazbegi 34, თბილისი-ში 85 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი85 2
House on Kazbegi 34, თბილისი-ში 86.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍213 494 GEL დან
$69 040
ფართობი86.3 2