ყველა გეგმარება ალიანს ფრივილიჯი-ში

ბინა-სტუდიო

ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 25.46 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
125 169 GEL
( $ 43 282)
ფართობი25.46 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 25.73 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
126 497 GEL
( $ 43 741)
ფართობი25.73 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 25.19 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
123 842 GEL
( $ 42 823)
ფართობი25.19 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 25.96 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
127 627 GEL
( $ 44 132)
ფართობი25.96 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 28.81 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
141 639 GEL
( $ 48 977)
ფართობი28.81 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 30 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
147 489 GEL
( $ 51 000)
ფართობი30 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 30.37 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
149 309 GEL
( $ 51 629)
ფართობი30.37 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 30.05 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
147 735 GEL
( $ 51 085)
ფართობი30.05 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 30.12 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
148 079 GEL
( $ 51 204)
ფართობი30.12 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 32.11 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
157 863 GEL
( $ 54 587)
ფართობი32.11 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 31.21 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
153 438 GEL
( $ 53 057)
ფართობი31.21 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 32.13 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
157 961 GEL
( $ 54 621)
ფართობი32.13 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 31.76 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
156 142 GEL
( $ 53 992)
ფართობი31.76 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 30.79 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
151 373 GEL
( $ 52 343)
ფართობი30.79 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 30.52 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
150 046 GEL
( $ 51 884)
ფართობი30.52 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 30.74 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
151 128 GEL
( $ 52 258)
ფართობი30.74 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 31.87 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
156 683 GEL
( $ 54 179)
ფართობი31.87 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 31.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
154 864 GEL
( $ 53 550)
ფართობი31.5 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 31.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
155 356 GEL
( $ 53 720)
ფართობი31.6 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 31.67 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
155 700 GEL
( $ 53 839)
ფართობი31.67 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 31.12 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
152 996 GEL
( $ 52 904)
ფართობი31.12 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 31.43 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
154 520 GEL
( $ 53 431)
ფართობი31.43 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 31.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
152 897 GEL
( $ 52 870)
ფართობი31.1 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 30.89 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
151 865 GEL
( $ 52 513)
ფართობი30.89 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 31.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
153 389 GEL
( $ 53 040)
ფართობი31.2 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 31.25 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
153 635 GEL
( $ 53 125)
ფართობი31.25 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 31.66 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
155 651 GEL
( $ 53 822)
ფართობი31.66 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 33.39 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
164 156 GEL
( $ 56 763)
ფართობი33.39 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 32.94 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
161 943 GEL
( $ 55 998)
ფართობი32.94 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 33.56 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
164 992 GEL
( $ 57 052)
ფართობი33.56 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 33.35 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
163 959 GEL
( $ 56 695)
ფართობი33.35 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 33.22 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
163 320 GEL
( $ 56 474)
ფართობი33.22 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 32.54 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
159 977 GEL
( $ 55 318)
ფართობი32.54 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 32.55 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
160 026 GEL
( $ 55 335)
ფართობი32.55 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 32.99 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
162 189 GEL
( $ 56 083)
ფართობი32.99 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 33.18 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
163 123 GEL
( $ 56 406)
ფართობი33.18 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 33.42 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
164 303 GEL
( $ 56 814)
ფართობი33.42 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 32.98 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
162 140 GEL
( $ 56 066)
ფართობი32.98 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 33.25 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
163 468 GEL
( $ 56 525)
ფართობი33.25 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 32.35 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
159 043 GEL
( $ 54 995)
ფართობი32.35 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 33.36 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
164 008 GEL
( $ 56 712)
ფართობი33.36 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 33.39 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
164 156 GEL
( $ 56 763)
ფართობი33.39 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 33.31 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
163 763 GEL
( $ 56 627)
ფართობი33.31 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 32.59 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
160 223 GEL
( $ 55 403)
ფართობი32.59 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 33.29 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
163 664 GEL
( $ 56 593)
ფართობი33.29 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 32.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
158 797 GEL
( $ 54 910)
ფართობი32.3 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 33.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
164 697 GEL
( $ 56 950)
ფართობი33.5 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 32.53 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
159 928 GEL
( $ 55 301)
ფართობი32.53 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 34.25 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
168 384 GEL
( $ 58 225)
ფართობი34.25 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 34.63 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
170 252 GEL
( $ 58 871)
ფართობი34.63 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 33.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
166 663 GEL
( $ 57 630)
ფართობი33.9 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 33.76 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
165 975 GEL
( $ 57 392)
ფართობი33.76 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 33.86 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
166 467 GEL
( $ 57 562)
ფართობი33.86 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 35.21 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
173 104 GEL
( $ 59 857)
ფართობი35.21 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 34.52 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
169 711 GEL
( $ 58 684)
ფართობი34.52 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 34.94 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
171 776 GEL
( $ 59 398)
ფართობი34.94 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 34.41 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
169 170 GEL
( $ 58 497)
ფართობი34.41 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 34.66 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
170 400 GEL
( $ 58 922)
ფართობი34.66 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 34.53 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
169 760 GEL
( $ 58 701)
ფართობი34.53 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 33.57 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
165 041 GEL
( $ 57 069)
ფართობი33.57 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 34.77 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
170 940 GEL
( $ 59 109)
ფართობი34.77 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 33.96 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
166 958 GEL
( $ 57 732)
ფართობი33.96 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 34.69 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
170 547 GEL
( $ 58 973)
ფართობი34.69 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 34.94 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
171 776 GEL
( $ 59 398)
ფართობი34.94 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 34.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
171 579 GEL
( $ 59 330)
ფართობი34.9 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 34.61 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
170 154 GEL
( $ 58 837)
ფართობი34.61 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 33.96 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
166 958 GEL
( $ 57 732)
ფართობი33.96 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 34.47 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
169 465 GEL
( $ 58 599)
ფართობი34.47 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 33.79 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
166 122 GEL
( $ 57 443)
ფართობი33.79 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 34.16 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
167 941 GEL
( $ 58 072)
ფართობი34.16 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 34.29 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
168 581 GEL
( $ 58 293)
ფართობი34.29 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 33.98 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
167 056 GEL
( $ 57 766)
ფართობი33.98 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 34.54 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
169 810 GEL
( $ 58 718)
ფართობი34.54 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 34.07 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
167 499 GEL
( $ 57 919)
ფართობი34.07 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 34.24 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
168 335 GEL
( $ 58 208)
ფართობი34.24 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 34.67 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
170 449 GEL
( $ 58 939)
ფართობი34.67 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 34.33 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
168 777 GEL
( $ 58 361)
ფართობი34.33 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 34.14 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
167 843 GEL
( $ 58 038)
ფართობი34.14 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 34.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
170 105 GEL
( $ 58 820)
ფართობი34.6 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 33.76 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
165 975 GEL
( $ 57 392)
ფართობი33.76 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 33.83 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
166 319 GEL
( $ 57 511)
ფართობი33.83 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 33.82 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
166 270 GEL
( $ 57 494)
ფართობი33.82 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 34.89 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
171 530 GEL
( $ 59 313)
ფართობი34.89 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 35.42 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
174 136 GEL
( $ 60 214)
ფართობი35.42 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 36.43 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
179 101 GEL
( $ 61 931)
ფართობი36.43 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 36.75 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
180 675 GEL
( $ 62 475)
ფართობი36.75 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 36.17 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
177 823 GEL
( $ 61 489)
ფართობი36.17 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 35.18 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
172 956 GEL
( $ 59 806)
ფართობი35.18 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 34.23 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
168 286 GEL
( $ 58 191)
ფართობი34.23 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 34.86 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
171 383 GEL
( $ 59 262)
ფართობი34.86 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 35.19 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
173 005 GEL
( $ 59 823)
ფართობი35.19 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 34.28 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
168 531 GEL
( $ 58 276)
ფართობი34.28 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 36.22 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
178 069 GEL
( $ 61 574)
ფართობი36.22 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 36.54 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
179 642 GEL
( $ 62 118)
ფართობი36.54 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 36.43 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
179 101 GEL
( $ 61 931)
ფართობი36.43 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 35.63 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
175 168 GEL
( $ 60 571)
ფართობი35.63 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 35.49 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
174 480 GEL
( $ 60 333)
ფართობი35.49 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 35.86 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
176 299 GEL
( $ 60 962)
ფართობი35.86 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 35.88 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
176 397 GEL
( $ 60 996)
ფართობი35.88 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 36.11 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
177 528 GEL
( $ 61 387)
ფართობი36.11 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 35.43 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
174 185 GEL
( $ 60 231)
ფართობი35.43 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 37.76 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
185 640 GEL
( $ 64 192)
ფართობი37.76 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 36.85 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
181 166 GEL
( $ 62 645)
ფართობი36.85 2
ალიანს ფრივილიჯი, ბათუმი-ში 37.58 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
184 755 GEL
( $ 63 886)
ფართობი37.58 2