ყველა გეგმარება Alliance Privilege-ში

ბინა-სტუდიო

Alliance Privilege, ბათუმი-ში 25.19 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
172 468 GEL
( $ 52 899)
ფართობი25.19 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 25.46 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
174 317 GEL
( $ 53 466)
ფართობი25.46 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 25.73 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
176 165 GEL
( $ 54 033)
ფართობი25.73 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 25.96 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
177 740 GEL
( $ 54 516)
ფართობი25.96 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 28.81 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
197 253 GEL
( $ 60 501)
ფართობი28.81 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 30 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
205 401 GEL
( $ 63 000)
ფართობი30 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 30.05 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
205 743 GEL
( $ 63 105)
ფართობი30.05 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 30.12 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
206 223 GEL
( $ 63 252)
ფართობი30.12 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 30.37 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
207 934 GEL
( $ 63 777)
ფართობი30.37 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 30.52 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
208 961 GEL
( $ 64 092)
ფართობი30.52 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 30.74 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
210 467 GEL
( $ 64 554)
ფართობი30.74 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 30.79 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
210 810 GEL
( $ 64 659)
ფართობი30.79 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 30.89 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
211 494 GEL
( $ 64 869)
ფართობი30.89 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 31.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
212 932 GEL
( $ 65 310)
ფართობი31.1 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 31.12 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
213 069 GEL
( $ 65 352)
ფართობი31.12 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 31.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
213 617 GEL
( $ 65 520)
ფართობი31.2 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 31.21 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
213 685 GEL
( $ 65 541)
ფართობი31.21 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 31.25 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
213 959 GEL
( $ 65 625)
ფართობი31.25 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 31.43 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
215 192 GEL
( $ 66 003)
ფართობი31.43 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 31.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
215 671 GEL
( $ 66 150)
ფართობი31.5 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 31.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
216 356 GEL
( $ 66 360)
ფართობი31.6 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 31.66 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
216 766 GEL
( $ 66 486)
ფართობი31.66 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 31.67 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
216 835 GEL
( $ 66 507)
ფართობი31.67 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 31.76 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
217 451 GEL
( $ 66 696)
ფართობი31.76 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 31.87 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
218 204 GEL
( $ 66 927)
ფართობი31.87 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 32.11 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
219 847 GEL
( $ 67 431)
ფართობი32.11 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 32.13 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
219 984 GEL
( $ 67 473)
ფართობი32.13 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 32.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
221 148 GEL
( $ 67 830)
ფართობი32.3 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 32.35 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
221 491 GEL
( $ 67 935)
ფართობი32.35 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 32.53 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
222 723 GEL
( $ 68 313)
ფართობი32.53 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 32.54 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
222 792 GEL
( $ 68 334)
ფართობი32.54 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 32.55 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
222 860 GEL
( $ 68 355)
ფართობი32.55 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 32.59 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
223 134 GEL
( $ 68 439)
ფართობი32.59 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 32.94 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
225 530 GEL
( $ 69 174)
ფართობი32.94 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 32.98 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
225 804 GEL
( $ 69 258)
ფართობი32.98 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 32.99 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
225 873 GEL
( $ 69 279)
ფართობი32.99 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 33.18 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
227 173 GEL
( $ 69 678)
ფართობი33.18 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 33.22 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
227 447 GEL
( $ 69 762)
ფართობი33.22 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 33.25 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
227 653 GEL
( $ 69 825)
ფართობი33.25 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 33.29 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
227 927 GEL
( $ 69 909)
ფართობი33.29 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 33.31 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
228 064 GEL
( $ 69 951)
ფართობი33.31 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 33.35 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
228 337 GEL
( $ 70 035)
ფართობი33.35 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 33.36 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
228 406 GEL
( $ 70 056)
ფართობი33.36 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 33.39 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
228 611 GEL
( $ 70 119)
ფართობი33.39 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 33.39 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
228 611 GEL
( $ 70 119)
ფართობი33.39 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 33.42 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
228 817 GEL
( $ 70 182)
ფართობი33.42 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 33.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
229 364 GEL
( $ 70 350)
ფართობი33.5 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 33.56 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
229 775 GEL
( $ 70 476)
ფართობი33.56 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 33.57 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
229 844 GEL
( $ 70 497)
ფართობი33.57 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 33.76 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
231 145 GEL
( $ 70 896)
ფართობი33.76 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 33.76 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
231 145 GEL
( $ 70 896)
ფართობი33.76 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 33.79 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
231 350 GEL
( $ 70 959)
ფართობი33.79 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 33.82 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
231 555 GEL
( $ 71 022)
ფართობი33.82 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 33.83 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
231 624 GEL
( $ 71 043)
ფართობი33.83 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 33.86 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
231 829 GEL
( $ 71 106)
ფართობი33.86 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 33.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
232 103 GEL
( $ 71 190)
ფართობი33.9 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 33.96 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
232 514 GEL
( $ 71 316)
ფართობი33.96 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 33.96 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
232 514 GEL
( $ 71 316)
ფართობი33.96 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 33.98 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
232 651 GEL
( $ 71 358)
ფართობი33.98 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 34.07 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
233 267 GEL
( $ 71 547)
ფართობი34.07 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 34.14 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
233 746 GEL
( $ 71 694)
ფართობი34.14 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 34.16 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
233 883 GEL
( $ 71 736)
ფართობი34.16 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 34.23 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
234 363 GEL
( $ 71 883)
ფართობი34.23 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 34.24 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
234 431 GEL
( $ 71 904)
ფართობი34.24 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 34.25 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
234 499 GEL
( $ 71 925)
ფართობი34.25 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 34.28 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
234 705 GEL
( $ 71 988)
ფართობი34.28 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 34.29 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
234 773 GEL
( $ 72 009)
ფართობი34.29 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 34.33 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
235 047 GEL
( $ 72 093)
ფართობი34.33 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 34.41 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
235 595 GEL
( $ 72 261)
ფართობი34.41 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 34.47 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
236 006 GEL
( $ 72 387)
ფართობი34.47 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 34.52 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
236 348 GEL
( $ 72 492)
ფართობი34.52 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 34.53 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
236 417 GEL
( $ 72 513)
ფართობი34.53 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 34.54 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
236 485 GEL
( $ 72 534)
ფართობი34.54 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 34.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
236 896 GEL
( $ 72 660)
ფართობი34.6 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 34.61 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
236 964 GEL
( $ 72 681)
ფართობი34.61 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 34.63 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
237 101 GEL
( $ 72 723)
ფართობი34.63 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 34.66 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
237 307 GEL
( $ 72 786)
ფართობი34.66 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 34.67 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
237 375 GEL
( $ 72 807)
ფართობი34.67 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 34.69 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
237 512 GEL
( $ 72 849)
ფართობი34.69 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 34.77 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
238 060 GEL
( $ 73 017)
ფართობი34.77 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 34.86 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
238 676 GEL
( $ 73 206)
ფართობი34.86 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 34.89 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
238 881 GEL
( $ 73 269)
ფართობი34.89 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 34.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
238 950 GEL
( $ 73 290)
ფართობი34.9 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 34.94 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
239 224 GEL
( $ 73 374)
ფართობი34.94 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 34.94 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
239 224 GEL
( $ 73 374)
ფართობი34.94 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 35.18 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
240 867 GEL
( $ 73 878)
ფართობი35.18 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 35.19 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
240 935 GEL
( $ 73 899)
ფართობი35.19 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 35.21 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
241 072 GEL
( $ 73 941)
ფართობი35.21 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 35.42 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
242 510 GEL
( $ 74 382)
ფართობი35.42 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 35.43 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
242 579 GEL
( $ 74 403)
ფართობი35.43 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 35.49 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
242 989 GEL
( $ 74 529)
ფართობი35.49 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 35.63 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
243 948 GEL
( $ 74 823)
ფართობი35.63 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 35.86 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
245 523 GEL
( $ 75 306)
ფართობი35.86 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 35.88 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
245 660 GEL
( $ 75 348)
ფართობი35.88 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 36.11 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
247 234 GEL
( $ 75 831)
ფართობი36.11 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 36.17 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
247 645 GEL
( $ 75 957)
ფართობი36.17 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 36.22 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
247 987 GEL
( $ 76 062)
ფართობი36.22 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 36.43 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
249 425 GEL
( $ 76 503)
ფართობი36.43 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 36.43 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
249 425 GEL
( $ 76 503)
ფართობი36.43 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 36.54 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
250 178 GEL
( $ 76 734)
ფართობი36.54 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 36.75 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
251 616 GEL
( $ 77 175)
ფართობი36.75 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 36.85 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
252 301 GEL
( $ 77 385)
ფართობი36.85 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 37.13 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
254 218 GEL
( $ 77 973)
ფართობი37.13 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 37.58 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
257 299 GEL
( $ 78 918)
ფართობი37.58 2
Alliance Privilege, ბათუმი-ში 37.76 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
258 531 GEL
( $ 79 296)
ფართობი37.76 2