ყველა გეგმარება Aqua Hotel & Apartments-ში

17 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა
ბინების შერჩევა ონლაინ
New
დეველოპერისგან შევიტყვეთ თუ რა ბინებია ხელმისაწვდომი, და განვათავსეთ ისინი შენობების სქემაზე საცხოვრებელი კომპლექსი Aqua Hotel & Apartments.

ბინა-სტუდიო

Aqua Hotel & Apartments, ბათუმი-ში 28 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28 2
Aqua Hotel & Apartments, ბათუმი-ში 29.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.8 2
Aqua Hotel & Apartments, ბათუმი-ში 32 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი32 2
Aqua Hotel & Apartments, ბათუმი-ში 32.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი32.6 2