ყველა გეგმარება არქი ფიჭვები თამარაშვილზე-ში

27 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

არქი ფიჭვები თამარაშვილზე, თბილისი-ში 55.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.2 2
არქი ფიჭვები თამარაშვილზე, თბილისი-ში 57 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57 2
არქი ფიჭვები თამარაშვილზე, თბილისი-ში 57.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.4 2

2 ოთახიანი

არქი ფიჭვები თამარაშვილზე, თბილისი-ში 91.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი91.5 2
არქი ფიჭვები თამარაშვილზე, თბილისი-ში 95 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი95 2
არქი ფიჭვები თამარაშვილზე, თბილისი-ში 96.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი96.5 2
არქი ფიჭვები თამარაშვილზე, თბილისი-ში 97.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი97.1 2
არქი ფიჭვები თამარაშვილზე, თბილისი-ში 97.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი97.6 2
არქი ფიჭვები თამარაშვილზე, თბილისი-ში 99.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი99.5 2
არქი ფიჭვები თამარაშვილზე, თბილისი-ში 99.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი99.6 2
არქი ფიჭვები თამარაშვილზე, თბილისი-ში 99.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი99.8 2
არქი ფიჭვები თამარაშვილზე, თბილისი-ში 113.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი113.5 2

3 ოთახიანი

არქი ფიჭვები თამარაშვილზე, თბილისი-ში 95 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი95 2
არქი ფიჭვები თამარაშვილზე, თბილისი-ში 111 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი111 2
არქი ფიჭვები თამარაშვილზე, თბილისი-ში 111.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი111.2 2

4 ოთახიანი

არქი ფიჭვები თამარაშვილზე, თბილისი-ში 176.4 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი176.4 2
არქი ფიჭვები თამარაშვილზე, თბილისი-ში 176.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი176.3 2
არქი ფიჭვები თამარაშვილზე, თბილისი-ში 178.7 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი178.7 2
არქი ფიჭვები თამარაშვილზე, თბილისი-ში 701.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი701.3 2

5 ოთახიანი

არქი ფიჭვები თამარაშვილზე, თბილისი-ში 176.3 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი176.3 2
არქი ფიჭვები თამარაშვილზე, თბილისი-ში 246.9 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი246.9 2

6 ოთახიანი

არქი ფიჭვები თამარაშვილზე, თბილისი-ში 377.4 6 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი377.4 2
არქი ფიჭვები თამარაშვილზე, თბილისი-ში 548.3 6 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი548.3 2