ყველა გეგმარება არქი ცენტრალური პარკი-ში

50–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება
ბინები ხელმისაწვდომია სახლების გეგმაზე
დაათვალიერეთ რეალური ბინები, რომლებიც ხემისაწვდომია შესაძენათ, საცხოვრებელი კომპლექსების სახლების გეგმაზე

1 ოთახიანი

არქი ცენტრალური პარკი, თბილისი-ში 55.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.2 2
არქი ცენტრალური პარკი, თბილისი-ში 56.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.3 2
არქი ცენტრალური პარკი, თბილისი-ში 57 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57 2
არქი ცენტრალური პარკი, თბილისი-ში 57.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.4 2
არქი ცენტრალური პარკი, თბილისი-ში 62.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62.1 2

2 ოთახიანი

არქი ცენტრალური პარკი, თბილისი-ში 68.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.7 2
არქი ცენტრალური პარკი, თბილისი-ში 90.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი90.4 2
არქი ცენტრალური პარკი, თბილისი-ში 95 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი95 2
არქი ცენტრალური პარკი, თბილისი-ში 113.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი113.5 2

3 ოთახიანი

არქი ცენტრალური პარკი, თბილისი-ში 95 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი95 2
არქი ცენტრალური პარკი, თბილისი-ში 111 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი111 2
არქი ცენტრალური პარკი, თბილისი-ში 111.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი111.2 2
არქი ცენტრალური პარკი, თბილისი-ში 132.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი132.5 2
არქი ცენტრალური პარკი, თბილისი-ში 191.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი191.5 2

4 ოთახიანი

არქი ცენტრალური პარკი, თბილისი-ში 176.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი176.3 2

5 ოთახიანი

არქი ცენტრალური პარკი, თბილისი-ში 176.3 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი176.3 2